M3

Op deze website kun je meer informatie vinden over de M3. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Study Info.

De stage wetenschap en de semi-arts stage vormen samen het laatste jaar van geneeskunde. Tijdens dit laatste jaar zal je merken dat deze stages veel zelfstandiger zijn dan de bachelorfase en M1 en M2 coschappen. Het voordeel hiervan is dat je zelf een invulling kunt geven aan je stages. Dit betekent wel dat je zelf een specialisme moet zoeken waarbij jij onderzoek zou willen doen of je semi-arts stage zou willen volgen. De aanvraag hiervan moet je zelf schrijven en soms valt dat aardig tegen, zeker wanneer je hier geen voorbeeld van hebt.

Deze subpagina is ontwikkeld om je te helpen bij de verschillende onderdelen van M3. Zo vind je informatie over:
- De stage wetenschap
- De semi-artsstage
- Wat te doen als je bijna afgestudeerd bent? 
- De Commissie Semi-arts en Onderzoeksstage

Vanuit de M.F.V. Panacea was er voor 2013 geen aanspreekpunt voor deze M3-studenten. Daarom is in juli 2013 de Commissie Semi-arts en Onderzoeksstage (afgekort tot CSO) opgericht, in 2022 is de naam van deze commissie veranderd naar Masterraad jaar 3 (MR3). Zij houden zich bezig met het onderwijs, organiseren van lezingen en borrels. Daarbij kunnen zij problemen bij de stages terugkoppelen aan de mastercoördinator, en de coördinatoren voor stage wetenschap en semi-arts stage. Like de instagram pagina van de MR3 om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en lezingen.

Informatie over M3 wordt door de faculteit voorzien in de studentenhandleidingen. Mochten er nog vragen zijn die je niet beantwoord krijgt in de studentenhandleidingen en bij de subkopjes op deze website, mail je vraag naar mr3@panacea.nlWil jij in de laatste fase van je opleiding betrokken blijven bij onderwijs of activiteiten organiseren? Solliciteer dan via mr3@panacea.nl