Semi-arts stage

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Nestor

Algemeen

De semi-arts stage is een stage die totaal 20 weken duurt. Deze stage bestaat uit een 14-weekse romp en een 6-weekse verdiepingsstage.

Voordat je kunt beginnen met jet semi-arts stage, moet je een aanvraag schrijven en deze moet goedgekeurd worden door de faculteit. Vanuit de faculteit worden er verschillende semi-arts stages aangeboden, maar je kan ook zelf je semi-arts stage regelen. Minimaal 6 weken voor aanvang moet je je semi-arts stage aanvragen. Informatie over de aanvraag, samenhang tussen de romp- en verdiepingsstage en de facultair begeleider vind je onder het kopje aanvraag. Je kan de aanvraag indienen op Scorion. 

Tijdens de semi-arts stage wordt er verwacht dat je een klinische les schrijft over een casus die je gezien hebt (zie onder).

Na afloop van de stage vragen ze je om een openbare beoordeling te geven over de stage, zodat je de studenten na jou een beeld kan geven hoe jij de afdeling en de begeleiding vond. Dus vul na je stage de evaluatie in.

In de studiegids onder Stages en Coschappen - Semi Arts Stage vind je onder een handleiding van de faculteit met uitleg over de aanvraag, de stage zelf en de beoordelingen!


Aanbod
Het aanbod van de semi-arts stage kan je hier vinden. Ook via de specialismenpagina zijn afdelingen te vinden waar semi-arts stages mogelijk zijn.

Naast het aanbod van de faculteit is het in veel gevallen ook mogelijk om zelf je stage te regelen. Ook zijn er stages mogelijk welke niet duidelijk omschreven staan in het aanbod. Een voorbeeld is de stage op de SEH van het Martini Ziekenhuis. Die is ondergebracht onder de verschillende specialismen: Interne geneeskunde, chirurgie of cardiologie. Het beste kun je de contactpersoon bellen van het ziekenhuis bellen om te vragen of de stage die je had bedacht mogelijk is. E-mailen kan ook maar bij bellen heb je meteen duidelijkheid en kun je horen wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor een contactpersoon naar een stage welke wel vanuit dat ziekenhuis wordt aangeboden, in de kleinere ziekenhuizen is vaak één persoon verantwoordelijk voor de coassistenten.

Wil je buiten de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord- en Oost-Nederland (de regio waarin de reguliere M1- en M2-coschappen worden gelopen) je semi-arts stage regelen zorg dan voor een goede reden waarom je je stage daar wilt doen. Gangbare redenen: een bepaalde operatie wordt alleen in dat ziekenhuis verricht, of het ziekenhuis is gespecialiseerd in een bepaalde aandoening waar jij zeer geïnteresseerd in bent. Probeer creatief te zijn. Persoonlijke (privé) argumenten worden zelden geaccepteerd.

Aanvraag
Voor de aanvraag van je semi-arts stage moet je een aantal stappen doorlopen. De aanvraag kan je indienen in Nestor. Een voorbeeldaanvraag vind je via deze link.

De faculteit gaat dan eerst checken of je al toe bent aan je stage. Als dit is goedgekeurd krijg je een mailtje met daarin de inlogcodes. Met deze inlogcodes kun je via een link in hetzelfde mailtje je aanvraag verzenden. 

De aanvraag bestaat uit 3 delen. Een motivatie voor je 14 weken stage (max. 300 woorden), een motivatie voor je 6 weken stage (max. 300 woorden), een motivatie voor de samenhang tussen de twee stages (max. 200 woorden).

De faculteit vereist een duidelijke samenhang, deze kan erg voor de hand liggen: bijvoorbeeld 14 weken zaalstage interne geneeskunde en  6 weken SEH interne geneeskunde. Maar kan ook minder voor de hand liggen: bijvoorbeeld 14 weken acute geneeskunde op de SEH en 6 weken acute psychiatrie. Wil je kiezen voor een minder voor de hand liggende combinatie, probeer dan te zoeken naar een overkoepelend thema. Zoals hierboven bijvoorbeeld het thema acute geneeskunde. De manier waarop in de praktijk de stage wordt ingericht wijkt vaak af van de aanvraag echter voor goedkeuring van de faculteit is een duidelijke samenhang vereist. Wat ook kan helpen is om in je motivatie toe te lichten wat je uiteindelijke doel is. Als je bijvoorbeeld huisarts wilt worden kan het een goede keuze zijn om diverse stages te lopen.

Facultair begeleider
Voor je semi-arts stage heb je een facultair begeleider nodig. De facultair begeleider beoordeelt o.a. je klinische les. Je kunt je facultair begeleider selecteren in een lijst van artsen bovenaan je aanvraagformulier. Staat je plaatselijke stagebegeleider ertussen (14 weken of 6 weken), kies deze dan als je facultair begeleider. Hij kan je vertellen welke arts in het UMCG facultair begeleider is voor het desbetreffende specialisme.

Je levert het formulier online hier in. Het is slim om de stukjes eerst in een worddocument te schrijven en op te slaan. Zodra je je aanvraag hebt verstuurd kan je de tekst niet meer selecteren om te kopiëren of om deze aan te passen. Daarnaast, als je de pagina te lang open hebt staan, krijg je soms een foutmelding bij het verzenden en ben je je tekst kwijt. Nadat je beide begeleiders van je faculteit je aanvraag hebben goedgekeurd krijg je de bevestiging dat de aanvraag van je stage is goedgekeurd (via studentmail).