Referentiemanager

Zoals bij alle artikelen moet je ook bij je verslag van je stage wetenschap een referentielijst toevoegen, dit gaat over het algemeen in de Vancouver stijl. Dit kan je handmatig opschrijven, maar veel eenvoudiger is een programma die deze referenties voor je invoegt in jouw bestand en er een referentielijst van maakt. Hier zijn verschillende programma’s van. In het UMCG wordt EndNote gebruikt. Gemiddeld eens per maand wordt er een workshop vanuit de CMB gegeven om kennis te maken met dit programma. Mocht je geen tijd hebben voor deze twee uur durende cursus of zit je niet in het UMCG, kan je op deze libguide die goed meer informatie vinden over EndNote.
Op het eerste gezicht lijkt het wellicht wat ingewikkeld maar als je aan het begin van je stage meteen alle artikelen verwerkt in EndNote scheelt dit je aan het eind van de rit een hoop frustratie en opmaakproblemen. Wij raden dan ook ten zeerste aan dat je EndNote leert gebruiken.


Heb je moeite om het overzicht te krijgen van alle literatuur die beschikbaar is over je onderwerp? De CMB organiseert veel workshops over zoekstrategieën en omgaan met bijvoorbeeld PubMed en Google Scholar. Check de CMB-site voor meer informatie.