Indeling

Na je M1 ga je door met je M2 in een van de affiliatieziekenhuis van het UMCG. Je juco's zijn officieel verleden tijd, je seniorco-assistenschappen zijn nu de volgende stap.

Je kan beginnen aan je seniorco-assistenschappen wanneer je alle onderdelen van de masteropleiding jaar 1 hebt afgerond. Je stroomt dus automatisch door. Wanneer je niet aan je verplichtingen in M1 hebt voldaan, kan je nog niet starten met M2. Je plaats blijft echter behouden. In overleg met het Onderwijsinstituut (OWI) en het affiliatieziekenhuis wordt er een nieuwe startdatum bepaald.

Er zijn per studiejaar acht uitstroommomenten in de Masteropleiding jaar 1 en er zijn ook acht instroommomenten in de Masteropleiding jaar 2. De exacte startdatum kan verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de capaciteit van het affiliatieziekenhuis en van het stageprogramma. Dit kan dus helaas zorgen voor een korte wachttijd, dit is vaak echter niet langer dan zes weken.

Affiliaties en opgeven voorkeur
Je kan kiezen uit tien verschillende plekken, te weten:
- Almelo (Twenteborg Ziekenhuis)
- Deventer (Deventer Ziekenhuis)
- Emmen/Hoogeveen (Scheper Ziekenhuis & Bethesda Ziekenhuis)
- Enschede (Medisch Spectrum Twente)
- Zwolle (Isala Klinieken)
- Hardenberg
- Oldenburg (Pius-Hospital)
- Curaçao (Sint Elisabeth Hospital)
- Friesland (Nij Smellinghe Drachten, Antonius Ziekenhuis Sneek of Medisch Centrum Leeuwarden)
- Scheemda (OZG Scheemda)

Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende affiliatieziekenhuizen.

Afhankelijk van je startdatum moet je doorgeven wat je voorkeuren zijn voor M2:

Start M1
Aangeven voorkeur
Indienen geoormerkte plek (zie onder)
Bekendmaking
Sept/okt
April
Maart
Mei
Nov/jan
Juni
Mei
Juli
Mrt/apr
Oktober
September
November
Mei/juni
Januari
November
Februari

De plaatsing voor M2 vindt door medewerkers van het OWI plaats middels een geautomatiseerde indeling. Het is afhankelijk van verschillende factoren (de grootte van de groep die moeten worden ingedeeld, de voorkeur van je medestudenten) waar je uiteindelijk geplaatst zal worden. Het OWI doet echter haar best om iedereen op voorkeursplaats 1 t/m 3 in te delen. Wanneer je naar Curacao wilt, moet je ervoor zorgen dat je deze affiliatie als eerste voorkeur opgeeft!

Curaçao of Oldenburg
Wanneer je wordt ingedeeld voor Curaçao of Oldenburg zijn er nog enkele extra voorwaarden, namelijk:
- Voorwaarde voor Curaçao is dat je deelneemt aan een cursus Papiaments en de daaraan gekoppelde introductiecursus
- Voorwaarde voor Oldenburg is dat je deelneemt aan de cursus medisch Duits en, indien je geen Duits in je eindexamenpakket hebt gehad, een talencursus Duits doet.
Wanneer je voor een van deze twee affiliaties bent ingedeeld ontvang je nadere informatie over de cursussen, de benodigde documenten en eventuele vaccinaties van het OWI.

Ruilen
Ben je niet tevreden met je M2 plek? Dan kan je je plek ruilen. De termijn waarbinnen je je plek kan ruilen wordt bij de bekendmaking van de indeling vermeld. Via de Nestor-cursus Masteropleiding M1 Geneeskunde wordt een forum aangemaakt waar je een ruilpartner kan vinden. Je kunt natuurlijk ook via je eigen netwerk iemand zoeken of bijvoorbeeld via de Facebookgroepen. Indien je iemand hebt gevonden die met je wil ruilen, dan kan je mailen naar ktc@umcg.nl. Je kan alleen ruilen als je geen geoormerkte plaats hebt toegewezen gekregen of wanneer je Curaçao niet op de eerste voorkeur hebt staan.

Geoormerkte plaats
Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een geoormerkte plaats, je kan dan of in Emmen, Friesland* of Zwolle geplaatst worden. Je komt in aanmerking voor een geoormerkte plaats als je je in een van de volgende situaties bevindt:
- Langdurige medische of psychotherapeutische behandeling
- Dagelijkse zorg en opvoeding van jonge kinderen of verzorging van een naaste
- MD/PhD-programma
- Toelating tot de opleiding Kaakchirurgie in het UMCG
- Universitaire topsportregeling
- Intensieve relatie met de bevolking en cultuur van de Nederlandse Antillen (Curacao)

*In Friesland wordt alles gecoördineerd vanuit Leeuwarden, maar je krijgt niet direct een plek in het MCL en moet motiveren of je in Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen geplaatst wilt worden.

Voor algemene informatie over de indeling en procedure van de seniorco-assistenschappen kan je contact opnemen met mw. M. Zuidema, contactgegevens zijn te vinden op Nestor.