Indeling

Na je M1 ga je door met je M2 in een van de affiliatieziekenhuis van het UMCG. Je juco's zijn officieel verleden tijd, je seniorcoassistenschappen zijn nu de volgende stap.

Je kan beginnen aan je seniorcoassistenschappen wanneer je alle onderdelen van de masteropleiding jaar 1 hebt afgerond. Je stroomt dus automatisch door. Wanneer je niet aan je verplichtingen in M1 hebt voldaan, kan je nog niet starten met M2. Je plaats blijft echter behouden. In overleg met het Onderwijsinstituut (OWI) en het affiliatieziekenhuis wordt er een nieuwe startdatum bepaald.

Er zijn per studiejaar acht uitstroommomenten in de Masteropleiding jaar 1 en er zijn ook acht instroommomenten in de Masteropleiding jaar 2. De exacte startdatum kan verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de capaciteit van het affiliatieziekenhuis en van het stageprogramma. Dit kan dus helaas zorgen voor een korte wachttijd.

Affiliaties en opgeven voorkeur
Je kan kiezen uit een aantal verschillende plekken, te weten:
Almelo (Twenteborg Ziekenhuis)
Deventer (Deventer Ziekenhuis)
Emmen/Hoogeveen/Stadskanaal (Treant Zorggroep: Scheper Ziekenhuis, Bethesda Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis)
Enschede (Medisch Spectrum Twente)
Zwolle/Hardenberg/Meppel (Isala: Isala Klinieken, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Diaconessenhuis)
Curaçao (Curaçao Medical Center)
Friesland (Nij Smellinghe Drachten, Antonius Ziekenhuis Sneek of Medisch Centrum Leeuwarden)
Scheemda (OZG Scheemda) 

Kijk op de brightspacepagina van M2/3 voor de contactgegevens van de verschillende affiliatieziekenhuizen!

Curaçao
Wanneer je wordt ingedeeld voor Curaçaozijn er nog enkele extra voorwaarden, namelijk dat je deelneemt aan een cursus Papiaments en de daaraan gekoppelde introductiecursus.

Geoormerkte plaats
Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een geoormerkte plaats, je kan dan of in Emmen, Friesland* of Zwolle geplaatst worden. Je komt in aanmerking voor een geoormerkte plaats als je je in een van de volgende situaties bevindt:
- Langdurige medische of psychotherapeutische behandeling
- Dagelijkse zorg en opvoeding van jonge kinderen of verzorging van een naaste
- MD/PhD-programma
- Toelating tot de opleiding Kaakchirurgie in het UMCG
- Universitaire topsportregeling
- Intensieve relatie met de bevolking en cultuur van de Nederlandse Antillen (Curacao)

*In Friesland wordt alles gecoördineerd vanuit Leeuwarden, maar je krijgt niet direct een plek in het MCL en moet motiveren of je in Leeuwarden, Drachten, Sneek of Heerenveen geplaatst wilt worden.

Voor vragen over de indeling en procedure van de seniorco-assistenschappen kan er gemaild worden naar indelingm2@umcg.nl.