M1 onderwijs

Welkom in de masterfase! Je bachelordiploma binnen en nu eindelijk ook de kliniek in. Op deze website vind je via de verschillende subkopjes informatie over de volgende onderwerpen:
- De Consultvoering weken (C-weken)
- De KTC-blokken
- De mogelijke klinieklocaties en afdelingen
- De lijn Professionele Ontwikkeling

Tijdens het M1-jaar volg je vier verschillende blokken: Beweging, Geneeskunde, Heelkunde en Levenscyclus. De blokken beginnen altijd met een Consult-week (C-week). In de C-weken ben je vooral bezig met het oefenen van consultvoeren. Na deze week begin je met één van de vier blokken die elk vijf weken duren. Elk blok heb je een tentamen op de computer en daarnaast word je tijdens een praktijkexamen op willekeurig gekozen Praktische Vaardigheden getoetst.

Na de toets begin je met je zes weken klinische stage.

Na elke klinische stage kom je weer terug in het KTC en dan begin je weer met een week consultvoering (weken C1b, C1c en C1d), gevolgd door de weken 2-5 van één van de vier juniorcoschappen. De gehele periode van een juniorcoschap blok beslaat twaalf weken. In jaar M1 zijn er twee weken kerstvakantie en twee weken zomervakantie. Zie onderstaande tabel van M1 ter verduidelijking: