Hulp nodig?

Heb jij als geneeskundestudent hulp nodig?
Hieronder vind je een aantal belangrijke contactgegevens. 

Spoedgevallen
Voor medische hulp: 0900 9229 – Doktersdienst Groningen (alleen in de avonduren en weekenden)
Bij zelfmoordgedachten: 0900 0113 of 113.nl – 113 Zelfmoordpreventie
Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide.

Studieadviseurs (UMCG)
ContactgegevensStudieadviseurs | studieadviseur@umcg.nl of boek direct een afspraak via gerardtvs.youcanbook.me / hillymast.youcanbook.me / emaar.youcanbook.me. Zie ook deze link voor RUG-brede informatie voor extra ondersteuning.

Studieadviseurs zijn ook voor problemen in de persoonlijke sfeer en psychische problemen. Studieadviseurs zijn vertrouwenspersonen, ze luisteren en geven informatie, advies en ondersteuning. Eventueel verwijzen ze ook door, naar workshops en trainingen, maar ook naar (student)psychologen of studentendecanen. Studieadviseurs zijn er ook voor studenten die iemand kennen die het moeilijk heeft.

Student Service Center (RUG)
Contactgegevens: +31 50 363 8066, ssc-info@rug.nl
Het SSC is een centrum voor alle studenten en promovendi aan de RUG. Het centrum biedt verscheidene vormen van studentenbegeleiding. Studentenpsychologen kunnen studenten ondersteunen en begeleiden op het gebied van mentale problemen zoals depressies en burn-out.

Vertrouwenspersoon 
Contactgegevens Rijksuniversiteit Groningen: +31 50 3635435, m.h.j.renker@rug.nl
Contactgegevens UMCG: vertrouwenspersoon@umcg.nl
Een aanspreekpunt voor medewerkers en studenten die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden of die betrokken zijn in een conflict in de werksituatie. De Vertrouwenspersoon kan medewerkers of studenten na een eerste informeel gesprek ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht of melding. Meer informatie vind je hier (RUG).

Via deze link kun je meer informatie vinden omtrent studentenwelzijn

Ombudsfunctionaris
Ervaar je als student een probleem of weet je niet waar je hiermee terecht kunt? Dan kun je ook bellen, mailen of appen naar de onafhankelijke ombudsfunctionaris Carolijn Winnubst. De ombudsfunctionaris is laagdrempelig, biedt in eerste instantie een luisterend oor waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd is, kan advies en begeleiding bieden, bemiddelen en zo nodig en gewenst verwijzen en onderzoek (laten) verrichten. Om het lerend vermogen van de universiteit te vergroten kan de ombudsfunctionaris de universiteit tevens gevraagd en ongevraagd adviseren. Klik hier om naar haar contactgegevens te gaan!

Mirro
Contactgegevens: info@mirro.nl, 085 - 489 89 99
Mirro ontwikkelt eHealth oplossingen die professionals in en om de GGZ ondersteunen, mentale fitheid op de werkvloer stimuleren én voor iedereen online het advies van GGZ-professionals toegankelijk maken. Ze verstrekken anonieme online zelfhulp (E-Health) via modules met verschillende onderwerpen, zoals stress en angst gevoelens, geldproblemen, gameverslaving etcetera. Het is gratis voor studenten van de RUG

All Ears Groningen
Contactgegevens: info@allearsgroningen.nl
All Ears kan een luisterend oor bieden wanneer je wordt geconfronteerd met problemen en je er graag met iemand over wilt praten buiten je eigen kring. Alle Ears-werkers zijn zelf geen student, maar staan door hun professionele of persoonlijke achtergrond in nauw contact met studenten. Daardoor hebben ze een grondige kennis van het soort problemen dat ‘student zijn’ met zich meebrengt. Deze gesprekken zijn laagdrempelig, vrijblijvend en gratis. 

Wake Up Student
Contactgegevens: info@wakeupstudent.nl, 06-55687150
Wake Up Student biedt individuele coaching aan om jou te ondersteunen bij je psychische klachten. Ze richten zich op veelvoorkomende lichte problematiek onder studenten. De studentcoaches zijn geschoolde psychologen. De coaching valt niet binnen de zorgverzekering. Het kennismakingsgesprek bedraagt €39,50 en vervolggesprekken zijn €79,-. Naast coaching bieden ze ook workshops aan over onder andere stressreductie, faalangst en assertiviteit

Professionele Psychologen
Professionele Psychologen kunnen je helpen met (meer complexe) psychologische problemen. Ze bieden kort-, middel-, en langdurige behandelingen aan. De kosten verschillen per psycholoog. Om compensatie te krijgen van je zorgverzekering heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Wees erop verdacht dat je wel je eigen risico moet betalen. Op de volgende website kun je alle psychologen in Groningen vinden: https://www.zorgkaartnederland.nl/psycholoog/groningen 

Ganymedes
Contactgegevens: info@ganymedes-lgbt.nl
Ganymedes LHBT Studentenvereniging Groningen is de oudste LHBTQ+ studentenorganisatie van Nederland met meer dan 120 leden. Ganymedes zet zich in voor acceptatie en gelijkheid voor iedereen binnen de LGBTQ+ community, gecombineerd met een gezonde dosis gezelligheid.

Inclusiviteit
Heb jij iets meegemaakt rondom inclusiviteit in de vereniging waar jij of iemand om je heen zich niet comfortabel bij voelt of heb jij een algemene suggestie of verbeterpunt? Dan kun je onderstaande formulier invullen. Dit is een serieuze anonieme google forms. We zullen proberen elk verbeterpunt aan te pakken en elke opmerking te bespreken. Wij verzoeken je daarom dringend deze google forms serieus in te vullen.
Klik hier om naar het formulier te gaan.