Longziekten en Tuberculose

Bedrijf
Afdeling Longziekten en Tuberculose, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Longziekten/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene Informatie:
Het specialisme Longziekten en Tuberculose houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van een grote variatie aan ziektebeelden die zich primair manifesteren in de
longen. De grote groepen ziektebeelden binnen de longziekten zijn Astma, COPD, Longkanker en Infectieziekten (Longontsteking, TBC, CF, etc.). Diagnose en behandeling van
al deze ziektebeelden worden in hoge mate zelfstandig door longartsen (in)gesteld. Ook voeren longartsen veel verrichtingen uit zoals bronchoscopie, echografie, het plaatsen
van thoraxdrains, het verrichten van puncties, therapeutische interventie ingrepen via de luchtwegen, niet invasieve beademing, longfunctieonderzoek, fietsergometrie, etc. Het
longcentrum van het UMCG heeft een unieke positie binnen Nederland, het beschikt als enige ziekenhuis over een TBC-afdeling, een Centrum voor Thuisbeademing en een
klinische longrevalidatie-afdeling, is een van drie ziekenhuizen waar longtransplantaties worden uitgevoerd en is het top-referentiecentrum voor bronchoscopische interventies. Binnen de
afdeling wordt internationaal toonaangevend onderzoek verricht.

Aanbod voor studenten:
- Semi-arts stages
- Proefprojecten / MD PhD - trajecten
- Wetenschappelijke stages

Contact:
Mw. Trudy Carbo: g.j.carbo@umcg.nl