Geriatrie

Bedrijf
Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/ouderengeneeskunde/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie over de afdeling
Omdat dit de carrièresite is van Panacaea allereerst enige duidelijkheid: als je geïnteresseerd bent in het werken met kwetsbare ouderen zijn er verschillende mogelijkheden. Er bestaan namelijk Internisten met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde.

De eerste twee beroepen zijn medisch specialist in het ziekenhuis, de laatst genoemde groep werkt meestal in het verpleeghuis of anders in de eerste lijn.

Nederland vergrijst. Meer mensen worden oud en ouderen worden gemiddeld ouder. Bovendien lijden zij vaak aan twee of meer chronische ziekten. Hierdoor neemt de vraag naar zorg voor ouderen toe. Ook is de zorgvraag van deze groep patiënten complexer geworden. Standaard zorg en behandeling voldoen vaak niet. Steeds meer ouderen lopen vast in het systeem van de gezondheidszorg dat gericht is op het afzonderlijk behandelen van ziektes.

De internist ouderengeneeskunde richt zich op ouderen met één of meerdere lichamelijke aandoeningen, vaak in combinatie met psychische, cognitieve en/of sociale problemen. Deze patiënten zijn gebaat bij een integrale multidisciplinaire aanpak waarin hun welbevinden centraal staat.

Veel voorkomende problemen die de internist ouderengeneeskunde ziet:
- Meerdere chronische ziekten tegelijkertijd waarbij het evenwicht verstoord is geraakt.
- Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
- Polyfarmacie evaluatie
- Delier
- Mobiliteitsproblemen en /of vallen
- Geheugenproblemen of dementie
- Combinatie met stemmingsstoornissen / levensfaseproblematiek

Wij werken met name poliklinisch en consultatief. Op de meeste afdelingen in het ziekenhuis liggen namelijk regelmatig kwetsbare ouderen. Patiënten die voor ons worden opgenomen liggen op E3.

Overzicht van het aanbod voor studenten
Op het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde bestaan de volgende mogelijkheden voor geïnteresseerde studenten:
- het meelopen met een poli om een idee te krijgen over onze werkwijze
- het doen of meedoen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van interesse of  als onderdeel van de studie (individueel project of M3 wetenschappelijke stage) . Er  zijn altijd meerdere mogelijkheden. Er staan projecten op de site van de universiteit of je kunt een mail sturen aan prof. dr. van Munster via het secretariaat (m.w.tjeerde@umcg.nl)
- M3-semiarts stage. Naast het aanbod van de interne ouderengeneeskunde staat op de site van de universiteit ook waar je stages klinische geriatrie kan doet.

De uitgebreide informatie over de semiarts stage bij interne ouderengeneeskunde van het UMCG vind je hier.

Contactpersoon
Voor wetenschappelijk onderzoek/ wetenschappelijke stages: prof. dr. van Munster (via mail: m.w.tjeerde@umcg.nl)
Voor opleiding/ semi-arts stages en andere informatie: h.h.m.hegge@umcg.nl (internist ouderengeneeskunde)