Vrienden van Panacea

Bij de M.F.V. Panacea is er de mogelijkheid om Vriend van Panacea te worden! Bij een jaarlijkse donatie van tenminste € 20,- ontvangt u viermaal per jaar fysiek het verenigingsblad (de PanEssay) en een exemplaar van de almanak. Dit is de ideale manier om als oud-lid of geïnteresseerde op de hoogte te blijven van Panacea. Uiteraard kan je ook als huidig lid Vriend van Panacea worden! Uw naam zal vermeld worden op deze pagina, als u dat ook goed vindt! Het bedrag zal eenmaal per jaar worden afgeschreven van uw rekening. U wordt hier van tevoren van op de hoogte gesteld middels een email. Een eenmalige donatie is natuurlijk ook mogelijk.

Wilt u vriend worden van Panacea? Meldt u zich dan aan via het volgende formulier. Wilt u het donateurschap beëindigen? Stuur dan een mail naar bestuur@panacea.nl

Huidige Vrienden van Panacea:
(die akkoord hebben gegeven voor weergave op de website)

John Hoogeveen
Psychiater

Pieter Fennema
Directeur Financiën & Control van het UMCG

Lydia Hannessen

Maaike Tamminga
Commissaris Interne I van het 27ste bestuur der M.F.V. Panacea

Rianne Hogenbirk
Commissaris Interne II van het 28ste bestuur der M.F.V. Panacea

Arthur van Hasselt
Voorzitter van het 29ste bestuur der M.F.V. Panacea

Danny Voortman 
Commissaris Interne van het 29ste bestuur der M.F.V. Panacea

Noor Jöbsis
Commissaris Ondwerwijs van het 29ste bestuur der M.F.V. Panacea

Sanne Krol
Commissaris Master en Carrière van het 29ste bestuur der M.F.V. Panacea

Esmee van der Geest
Secretaris van het 30ste bestuur der M.F.V. Panacea

Joep van Borselen 
Penningmeester van het 30ste bestuur der M.F.V. Panacea

Koen Brummel
Commissaris Onderwijs van het 30ste bestuur der M.F.V. Panacea

Marije Hodes
Secretaris van het 31ste bestuur der M.F.V. Panacea

Kevin Berenschot
Commissaris Externe van het 31ste bestuur der M.F.V. Panacea

Kjell Hannessen
Commissaris Interne van het 31ste bestuur der M.F.V. Panacea

Sonja van Ogtrop
Commissaris Onderwijs van het 31ste bestuur der M.F.V. Panacea

Thomas Katzori
Commissaris Interne van het 32ste bestuur der M.F.V. Panacea

Nienke van Aalst
Voorzitter van het 34ste en 35ste bestuur der M.F.V. Panacea

Jynthe Hannessen
Voorzitter van het 37ste bestuur der M.F.V. Panacea

Merle Rinne
Secretaris van het 37ste bestuur der M.F.V. Panacea

Annemiek Hoorn
Penningmeester van het 37ste bestuur der M.F.V. Panacea

Chary Veurink
Commissaris Interne van het 37ste bestuur der M.F.V. Panacea

Hanna Lunenborg
Commissaris Bacheloronderwijs van het 37ste bestuur der M.F.V. Panacea