Comité van Aanbeveling

Drs. K.F. Schuiling
De heer Schuiling is sinds 30 september 2019 burgemeester van de gemeente Groningen. Net zoals onze leden heeft hij gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1978 tot 1984 studeerde hij rechten en kandidaats bestuurswetenschappen. Na zijn studie heeft hij onder andere gewerkt als raadslid en wethouder. In 2010 is hij aangesteld als burgemeester van Den Helder. In 2019 keerde hij terug naar het mooie Groningen om hier de burgemeestersfunctie te vervullen.

Prof. dr. H.W.G.M. Boddeke
Prof. dr. Boddeke is hoogleraar Medische Fysiologie / Neurofysiologie bij de afdeling Neurowetenschappen van het UMCG. Hij behaalde zijn proefschrift bij de afdeling Farmacologie van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 1988-1996 was hij het laboratorium hoofd en groepsleider Neuro-immunologie bij Sandoz in Bazel Zwitserland. Van 1996-1998 was hij vice-hoofd van de afdeling Neuro-genetica aan Novartis Research in Basel Zwitserland. In 1998 werd hij hoogleraar fysiologie aan de afdeling Medische Fysiologie van het UMC in Groningen (UMCG) en in 2015 werd hij benoemd tot prodecaan Onderzoek van het UMCG.

Prof. dr. G. Croiset
Sinds 1 februari 2018 is prof. dr. Croiset benoemd tot prodecaan Onderwijs en Opleiding in het UMCG, hiervoor werkte ze als directeur van de VUmc School of Medical Sciences. Prof. dr. Croiset heeft eerst biologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is toen ook gepromoveerd op het gebied van neurowetenschappen. Daarnaast heeft Prof. Dr. Croiset ook geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. In november 2023 is ze gestopt als prodecaan.

Prof. dr. M. Joëls
Prof. Dr. Joëls heeft haar PhD in Utrecht behaald in 1984. Ze heeft haar promotieonderzoek aan de University of Texas Medical Branch in Galveston en aan het Scripps Research Institute in La Jolla California afgerond. Tussen 1991 en 2009 is ze aan de universiteit van Amsterdam werkzaam geweest. In 2009 is ze benoemd als professor of neuroscience in Utrecht en wetenschappelijk directeur aan het Brain Center Rudol Magnus. Sinds september 2016 is ze professor Neurobiology, en decaan / lid raad van bestuur van het UMCG.

Prof. dr. Kallenberg
Momenteel is prof. dr. Kallenberg emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder in de Klinische Immunologie, maar hij is nog volop actief in het medisch gebeuren, o.a. als voorzitter van GIPS-M, de  organisatie die gemotiveerde medische studenten wil begeleiden bij wetenschappelijke stages in topinstituten in het buitenland. Hoe belangrijk hij een medische faculteitsvereniging vindt mag blijken uit het feit dat hij tijdens zijn medische studie in Leiden een jaar in het bestuur heeft gezeten van de M.F.L.S. (Leidse medische studenten faculteitsvereniging).

Prof. dr. De Leij
Prof. Dr. De Leij studeerde biologie/biochemie in Groningen en ontving hier in 1979 zijn PhD. In 1986 werd hij assistent professor, in 1992 geassocieerd professor en in 1994 volle professor in de Medische Biologie. Prof. Dr. De Leij was het hoofd van de sectie Medische Biologie van 1998 tot 2010. Van juni 2005 tot en met mei 2015 was hij decaan Onderzoek binnen het UMCG en sinds mei 2009 is hij decaan van de Groninger Graduate Schools. 

Prof. dr. Mourits
Prof. dr. Mourits studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en volgde de opleiding tot Gynaecoloog in Groningen. Prof. Mourits is hoofd van de onderafdeling Gynaecologische Oncologie van het UMCG en hoofdopleider Obstetrie & Gynaecologie van de OOR-NO. Ze is lid van het kernteam van de Learning Community Duurzame Zorg. In haar onderzoek focust ze zich op erfelijke gynaecologische kanker. In september 2014 is ze benoemd tot voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie UMCG.

Drs. R.M. Bezema
De heer Bezema is van 2012 tot 2020 het hoofd van het Onderwijsinstituut van het UMCG geweest. In deze functie is hij o.a. verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. In de organisatie van het onderwijs, maar zeker ook in het proces van kwaliteitszorg is de samenwerking met de studenten uitgebreid en van groot belang. Als voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van de M.F.V. Panacea, staat hij altijd paraat voor vragen en advies.

Dr. E.J. Zonderland
Dr. Zonderland studeert sinds 2002 geneeskunde in Groningen. Met zijn uitzonderlijke prestaties op de rekstok op de Olympische Spelen in 2012 werd hij Olympisch kampioen turnen. In 2013 is dhr. Zonderland benoemd tot Sportman van het Jaar Nederland en in datzelfde jaar is hij bovendien benoemd tot Erelid der M.F.V. Panacea.

Prof. dr. C.Wijmenga
Prof. dr. C. Wijmenga is hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniverstiteit Groningen en het Universitair Medisch Groningen (UMCG). Sinds 1 september 2019 Rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Rijksuniversiteteit Groningen sinds haar oprichting.  

Prof. dr. M.J. Schuurmans
Prof dr. Schuurmans is sinds 1 november 2023 benoemd tot Prodecaan Onderwijs en Opleiding aan het UMCG. Daarvoor heeft ze gewerkt als Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit en als opleidingsdirecteur bij het UMC Utrecht. Prof. dr. Schuurmans heeft verplegingswetenschappen gestudeerd in Maastricht en is aan het UMC Utrecht benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap.