Kascontrolecommissie (KCC)

Beste lid,

Wij zijn de Kascontrolecommissie. Wij zijn verantwoordelijk voor het controleren van en advies geven over de geldzaken van de M.F.V. Panacea. De KCC is een controleorgaan voor het bestuur en is samengesteld met ervaren oud-bestuursleden en actieve leden. Dit jaar zijn de leden: Asal Abkar (Commissaris Onderwijs BP'34), Anniek Bakker (Commissaris Interne BP'34), Nathan Koenen, Lotte van Lieshout (Penningmeester BP'35), Iris Mulder (Commissaris Externe BP'36), Myrthe Nijhuis en Roos Ringenier (Penningmeester BP'36).
Samen zorgen wij dat alles loopt met de gelden van de vereniging. Om ons beter te leren kennen of bij vragen over geld spreek ons gerust aan. Wij zijn vaak te vinden op Panacea activiteiten.

Liefs,
KCC’23/24