Kas Controlecommissie (KCC)

Beste lid,

Wij zijn de Kascontrole commissie. Wij zijn verantwoordelijk voor het controleren van en advies geven over de geldzaken van de M.F.V. Panacea. De KCC is een controleorgaan voor het bestuur en is samengesteld met ervaren oud-bestuursleden en actieve leden. Dit jaar zijn de leden: Christiaan Kramer (Penningmeester 2019), Femke Postma, Jesper Bosman (Commissaris Externe 2020), Srishti Sinha (Penningmeester 2020), Zita van der Deure. 
Samen zorgen wij dat alles op orde loopt met de gelden van het vereniging. Om ons beter te leren kennen of bij vragen over geld spreek ons gerust aan. Wij zijn vaak te vinden op Panacea activiteiten.

Liefs,
KCC’21