Voortgangstoets

Kijk hier de Voortgangstoets (VGT) na! Onze module berekent voor jou de score en zal je een indicatie van het percentage geven. Belangrijk om te vermelden is dat de sleutelfouten en wijzigingen in de antwoordsleutel hierin niet worden meegenomen.

Je meetmoment is NIET de datum van de VGT, het meetmoment hangt af van je studiejaar. De eerste VGT is bijvoorbeeld voor eerstejaars studenten meetmoment 1 en voor tweedejaars studenten moment 5. De laatste VGT is voor eerstejaars studenten dus meestal meetmoment 4. Voor tweedejaars is deze dan meetmoment 8, enz.

Let op: de score is het aantal punten dat je hebt gescoord. Om het percentage te krijgen, moet je deze dus nog delen door twee.

Hoger scoren voor je Voortgangstoets?
Bekijk  hier hoe Compendium Geneeskunde 2.0 jou kan helpen!
Hét overzicht van de Geneeskunde en beste hulpmiddel voor de VGT!

Voortgangstoetsen