Naar het buitenland


Mocht je je wetenschappelijke stage in het buitenland willen doen, maar je weet niet waar je dat kunt doen, dan zijn er verschillende manieren om je daarop te oriënteren en/of dat te realiseren.

Het uitgangspunt dient je inhoudelijke belangstelling te zijn, en van daaruit te gaan zoeken. Kortom: je vraagt je eerst af wat je (ongeveer) wilt gaan doen, en daarna waar

De meest voor de hand liggende (en succesvolle) strategie is gebruik te maken van de connecties van artsen/onderzoekers van het UMCG of geaffilieerde ziekenhuizen. Waarschijnlijk ken je er daar al een aantal van, en hopelijk ook in het specialisme waarin je je onderzoek wilt gaan doen. Zo niet, dan is je eerste opdracht daar contact mee te leggen.

Om een voorbeeld te noemen: wanneer je onderzoek wilt gaan doen naar een bepaald aspect van de ziekte van Parkinson, dan zoek je uit welke neuroloog daar meer van weet en aan hem of haar leg je uit wat je ruwe plannen zijn en vraag je naar goede ziekenhuizen of universiteiten om dat te gaan doen. De betreffende neuroloog is vrijwel altijd aangesloten bij een internationaal netwerk en goed op de hoogte van waar je dat onderzoek zou kunnen uitvoeren. Hij/zij kent daar ook collega’s rechtstreeks, en niet zelden is hij/zij bereid je bij hen te introduceren.

Een andere optie om te informeren bij studenten die je voorgingen naar het buitenland. Het International Office houdt daarvan administratie bij, en heeft de beschikking over verslagen van studenten die voor een bepaald onderzoek naar een bepaalde plek in het buitenland zijn geweest. Die verslagen kun je inzien, en in vele gevallen hebben de betreffende studenten zich bereid verklaard belangstellende studenten te woord te staan wanneer die aanvullende vragen hebben.

Ook kun je letten op de announcements op de Student Portal. Onder ‘Nice to know’ verschijnen (on)regelmatig berichten over wetenschappelijke stages in het buitenland.

De faculteit beschikt over een netwerk aan institutionele partners, maar deze zijn vooral van belang voor klinische stages (M2 en SAS). Voor wetenschappelijke stages is een samenwerkingsovereenkomst niet nodig. Onderzoekssamenwerking is veelal ‘thema-specifiek’ en onttrekt zich dus aan die brede partnerships. In het onderzoek gaat het vaak om individuele contacten, bepaald door een gedeelde interesse. En van deze contacten kun je dus het beste gebruik maken voor je wetenschappelijke stage.   

Heeft dat kans van slagen? Zeker! Jaarlijks slagen 60-70 studenten erin hun wetenschappelijke in het buitenland te doen. Buitenlandse supervisors weten dat de RUG een uitstekende reputatie heeft, en wanneer RUG-studenten geneeskunde ook nog eens door een collega worden voorgedragen, en die student is bereid 5 maanden mee te werken binnen een daar lopende onderzoekslijn, dan is dat voor de buitenlandse supervisor heel aantrekkelijk.

Op de Student Portal staat veel informatie over buitenlandstages in het algemeen, maar ook meer specifiek over de M3-stages in het buitenland. Ook vind je daar informatie over het spreekuur van mw. Bloemberg, en een algemeen e-mailadres waar je met vragen terecht kunt.

- Bachelorproject in het buitenland. Via deze link vind je meer informatie over het doen van een bachelorproject in het buitenland. 

- Het UMCG heeft verschillende preferred partners. Zowel binnen als buiten Europa. Je kunt deze preferred partners via de volgende links vinden.
    - Preferred partners UMCG binnen Europa
    - Preferred partners UMCG buiten Europa 
 Ook kun je via de volgende link zien met welke universiteiten in de wereld de RUG een partnerschap heeft. 

- Op onze carrièrepagina worden verschillende stage- en onderzoeksplaatsen in het buitenland aangeboden. Neem hier vooral eens een kijkje!