Aanvullende informatie

Op deze pagina vind je nog wat extra informatie over de introductie van de M.F.V. Panacea.

Slaapplekken

Het is handig om tijdens de introductie een slaapplaats in Groningen te hebben. Dan hoef je geen onderdelen te missen. Probeer dus een slaapplek te regelen!

Vertrouwenspersonen

Twee personen van de introductiecommissie zullen gedurende de introductie fungeren als vertrouwenspersonen. Zij zullen tijdens de introductie voorgesteld worden. Mochten er zaken of problemen zijn die voor de commissie van belang zijn om te weten tijdens de introductie, maar die je liever niet openlijk wilt bespreken, dan kan je deze bij hen melden. Zij zullen vertrouwelijk omgaan met deze informatie en proberen je zo goed mogelijk te helpen.

Klachten

Mochten er klachten zijn over het kamp of een ander onderdeel van de introductie, dan kan er contact opgenomen worden met de klachtencommissie van Panacea. Deze kan bereikt worden via bestuur@panacea.nl.