Aanvullende informatie

Op deze pagina vind je nog wat extra informatie over de introductie van de M.F.V. Panacea.

Slaapplekken

Het is handig als je tijdens de intro een slaapplaats in Groningen hebt. Dit scheelt je een hoop reistijd als je nog geen kamer hebt. Bovendien hoef je dan geen onderdelen te missen. Er worden slaapplekken aangeboden door mentoren. Bij de inschrijving op de site kun je aangeven of je hier behoefte aan hebt.

Introkamp

Tussen de twee facultaire dagen vindt het Prikkelende introductiekamp plaats! Op zaterdag 31 augustus gaan we met een Prikkelende fietstocht naar het Drentse Ellertshaar om op maandag 2 september terug te keren naar Groningen. Het kamp zal plaatsvinden na de introductie van de studentenverenigingen, dus iedereen kan mee. 

De locatie van het introkamp is Groepsaccomodatie "Klonie", Ellertsweg 4, 9535 TA Ellertshaar.

Barkaarten

Tijdens het introductiekamp kan je barkaarten kopen voor extra drankjes en snacks zoals de drankjes tijdens de feestjes. Een barkaart kost €15,- en je kunt er ongeveer 10 drankjes voor kopen. Ook zullen er broodjes verkocht worden. Zorg dus dat je contant geld meeneemt. De barkaarten zijn na het kamp niet meer bruikbaar. Er kan op het kamp niet worden gepind!

Vertrouwenspersonen

Twee personen van de introductiecommissie zullen gedurende de introductie fungeren als vertrouwenspersonen. Tijdens de eerste facultaire introdag zullen zij geïntroduceerd worden. Mochten er zaken of problemen zijn die voor de commissie van belang zijn om te weten tijdens de introductie, maar die je liever niet openlijk wilt bespreken, dan kan je deze bij hen melden. Zij zullen vertrouwelijk omgaan met deze informatie en proberen je zo goed mogelijk te helpen.

Klachten

Mochten er klachten zijn over het kamp of een ander onderdeel van de introductie, dan kan er contact opgenomen worden met de klachtencommissie van Panacea. Deze kan bereikt worden via bestuur@panacea.nl.