Verenigingslied

Elke ALV wordt geopend en afgesloten met het zingen van het verenigingslied, getiteld "Vrouwe Panacea". Hoewel goed bedoeld, komt het lied toch niet altijd helemaal goed uit de verf: er is vaak een rijke verscheidenheid aan melodieën en toonhoogtes te ontdekken. Ook de kennis van de tekst laat vaak te wensen over.
Om nu wat duidelijkheid te scheppen omtrent tekst en melodie, worden beide hier gegeven. En wel in de gewijzigde versie van na de ALV van 27-5-2003.

"Vrouwe Panacea"

In de mooiste stad van 't Noorden,
Streek Panacea neer.
Zij was gezonden door de Goden,
Verkondigt ons de leer.

O Panacea als u lacht,
Schenkt u ons uw wond're kracht.

O schoone vrouwe der remedie,
U blijft ons bij.
O schoone vrouwe der remedie,
U blijft ons bij.