Raad van Toezicht en Advies (RvTeA)

De Raad van Toezicht en Advies, ookwel RvTeA genoemd, is het adviesorgaan van en voor het bestuur der M.F.V. Panacea. De RvTeA bestaat traditiegetrouw uit vijf studentleden en vijf niet-studentleden. Elk jaar wordt door het huidige bestuur een aantal oud-bestuursleden gevraagd om als studentlid in dit orgaan plaats te nemen, de niet-studentleden wisselen minder vaak. Op deze manier kan de RvTeA het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies voorzien over allerlei vraagstukken. Dit advies geldt echter niet alleen voor de bestuursleden; juist alle leden kunnen bij ons aankloppen wanneer ze iets kwijt willen over de M.F.V. Panacea.

De huidige studentleden van de RvTeA zijn Marije Hodes (Secretaris 2018), Sherilyn Konter (Commissaris Master en Carrière 2019), Tamar Muntslag (Secretaris 2019), Thomas van Vliet (Voorzitter 2018) en Lara Zonneveld (Commissaris Externe 2017). 

Samen zorgt dit vijftal ervoor dat er kritisch wordt gekeken naar het reilen en zeilen van de M.F.V. Panacea en kunnen zij het huidige bestuur bijstaan in advies over lopende zaken. Daarnaast is het ook nog eens een gezellige commissie. Echt waar. 

De niet-studentleden van de RvTeA zijn dhr. Bezema (hoofd Onderwijsinstituut), mevr. Van der Meulen (hoofd financiën UMCG), dhr. Smid (notaris) en dhr. Idzenga (rechter).

Mocht je vragen hebben over het een en ander of wil je juist jouw idee delen met ons, laat het ons weten! 

Vriendelijke groeten,
De studentleden van de Raad van Toezicht en Advies 2019