Controle- en adviesorganen

De M.F.V. Panacea heeft twee controle- en adviesorganen: de Raad van Toezicht en Advies (RvTeA) en de Kascontrolecommissie (KCC). Klik op de subkopjes voor meer informatie!