Vereniging

Voor sommigen van ons bestaat het studentenleven alleen uit colleges, tutorgroepen en studieboeken. Maar wie beter kijkt, merkt dat je veel meer uit je studiejaren kunt halen dan alleen een diploma! Panacea geeft je de mogelijkheid om je te ontspannen en sociale contacten te leggen. Daarnaast stelt onze vereniging je in staat je interesses te ontwikkelen en je te oriënteren buiten je eigen werkgebied...

M.F.V. Panacea
De Medische Faculteitsvereniging Panacea is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van de geneeskundestudenten in Groningen. Iedereen die geneeskunde studeert in Groningen kan lid worden van de M.F.V. Panacea. De vereniging, die genoemd is naar de Griekse godin van de remedie, is momenteel gevestigd in de kelder van het faculteitsgebouw.

Studievereniging
Zoals hier boven staat beschreven, is Panacea een faculteits- en studievereniging. Enerzijds behartigt zij de belangen van de studenten door onder andere het curriculum te evalueren en gesprekken te voeren met de faculteit en de docenten, anderzijds probeert zij iets extra's te geven door allerlei activiteiten te organiseren. Panacea is dus zeker geen studentenvereniging. Dit betekent dat je tegelijkertijd lid kunt worden van faculteitsvereniging Panacea en van een studentenvereniging.

Activiteiten
Panacea organiseert gedurende het jaar veel verschillende activiteiten. De jaarlijkse introductie voor alle eerstejaars studenten die wordt georganiseerd door het Panacea Introductiecommissie (PanIC) is waarschijnlijk de eerste activiteit die je meemaakt, maar zeker niet de laatste! Naast de introductie organiseert Panacea vele workshops, feesten  een gale en vele andere activiteiten. Deze activiteiten liggen niet alleen op het gebied van sport en spel (zoals paintball, de Gotcha-games en de Batavierenrace), maar ook op cultureel gebied (zoals een musical en een kookworkshop). Ook de reizigers kunnen bij Panacea terecht, we gaan namelijk elk jaar op wintersport en op buitenlandse reis. Tot slot heeft Panacea activiteiten op het gebied van onderwijs die de mogelijkheid bieden om meer te weten te komen over geneeskunde. Je kunt deelnemen aan een EHBO-cursus of meer kennis opdoen tijdens het Career Event Panacea en de carrière avonden. Panacea is er dus voor iedereen! 

De voordelen
Een lidmaatschap van Panacea biedt je veel voordelen, zoals:

  • Korting op boeken en instrumenten

  • Gereduceerde of gratis toegang tot alle door Panacea georganiseerde activiteiten

  • Gebruik van de faciliteiten bij Panacea, zoals computers en printers 

  • De mogelijkheid om samen met je medestudenten actief te worden in een commissie

  • Sociale contacten, fantastische ervaringen en veel plezier!

Hoe word je lid van Panacea?
Wanneer je start met je studie geneeskunde in Groningen, krijg je automatisch informatie toegestuurd over M.F.V. Panacea waarin staat hoe je lid kunt worden en welke voordelen aan een lidmaatschap verbonden zijn.
Om lid te worden van Panacea betaal je eenmalig een contributie van €90,-. Dit lidmaatschap geldt voor alle zes studiejaren, waardoor je in principe maar €15,- per jaar betaalt. Je kunt ook lid worden als je de premaster geneeskunde doet. Je betaalt dan eenmalig €60,- voor je volgende vier studiejaren. Omdat je met een Panacea-lidmaatschap korting krijgt op je studieboeken, bespaar je in je eerste jaar al een bedrag dat je contributie ruimschoots overtreft.

Hoe is Panacea opgezet?
Zoals elke vereniging wordt ook M.F.V. Panacea geleid door een bestuur. Dit bestuur bestaat uit zeven verschillende leden met elk een specifieke functie. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zorgen voor de algemene zaken en de coördinatie van de vereniging. Alle andere taken vallen onder de verantwoordelijkheid van een van de vier commissarissen. De Commissaris Externe is onderhoudt de contacten met externe relaties zoals de sponsoren. De commissaris Interne is verantwoordelijk voor het begeleiden van een heleboel commissies. De Commissaris Onderwijs zorgt ervoor dat de stem van de studenten gehoord wordt door het onderwijsinstituut. De Commissaris Master en Carrière houdt zich bezig met het masteronderwijs en alles na je studie. 
Het bestuur coördineert en houdt toezicht op de commissies en jaarvertegenwoordigingen, maar wordt op zijn beurt gecontroleerd door de Raad van Toezicht en Advies (RvTeA) en de Kascontrolecommissie (KCC). Daarnaast moet het bestuur verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt driemaal per jaar gehouden en is toegankelijk voor alle leden van M.F.V. Panacea. Tijdens deze ALV geven de bestuursleden een overzicht van hun activiteiten, worden de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de vereniging en krijgen de leden de gelegenheid hun mening over deze onderwerpen te geven.