Klinische les

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Nestor

De Klinische les

Een onderdeel van je semi-arts stage is de Klinische les. In het stageboekje dat je ontvangt als je begint aan je semi-arts stage, staat uitgelegd wat die klinische les precies inhoudt en wat je er voor moet doen. Een Klinische les is niet heel veel werk, het is vooral belangrijk om een casus uit te kiezen die behapbaar is, en een waar je een goede les uit kan trekken.

In een klinische les beschrijf je een patiënts ziektegeschiedenis, uitgewerkt met literatuurgegevens. De casus zoals beschreven moet gaan over een patiënt die je zelf gezien hebt op een poli, OK, of op de afdeling. Het idee achter de klinische les is dat je als bijna basisarts beschikt over voldoende klinisch inzicht om de bijzonderheden van de betreffende geschiedenis te herkennen en te beschrijven op het niveau van een basisarts. Bij de keuze voor een bepaald onderwerp is het belang van de les die er uit getrokken wordt doorslaggevend. Exclusiviteit van het ziektebeeld is niet noodzakelijk. Eventueel mogen meerdere patiënten met hetzelfde ziektebeeld worden beschreven. De casus moet zodanig worden geformuleerd dat herleidng naar de oorspronkelijke patiënt onmogelijk is.

De faculteit let streng op de vorm van je stuk. Let hier dan ook goed op bij het afronden van je stuk. Zorg voor een rondom marge van 2.5 cm, nummer je pagina’s en gebruik een 12 punts lettertype. De verdere indeling van de klinische les staat vermeld in je stage boekje. 

Je moet je klinische les in het Nederlands schrijven, tenzij je de faculteit om een uitzondering hebt gevraagd, of in het geval van een stage in het buitenland. Desondanks moet je een mail met motivatie waarom je in het Engels wilt schrijven sturen naar sasgeneeskunde@umcg.nl. De kern van de klinische les bedraagt ongeveer 4 pagina’s, exclusief voorblad, illustraties, tabellen, grafieken en literatuurlijst. In totaal mogen niet meer dan 3 figuren, grafieken, tabellen of illustraties toegevoegd worden.  Onderstaande tekst geeft weer waar de faculteit op let in de beoordeling van je klinische les.

Beoordeling
De commissie semi-arts stage (SAS) beoordeelt de klinische les. De Klinische les wordt volgens onderstaande aandachtspunten en weging beoordeeld.

Motivatie en keuze van patiënt (10%)
- Is uit de titel duidelijk dat het gaat om een patiënt (evt. cliënt)?
- Is in de inleiding duidelijk weergegeven waarom de te beschrijven patiënt gekozen is?

Beschrijving van de casus en aanvullend onderzoek (40%)
- Is de ziektegeschiedenis duidelijk weergegeven (relevante feiten uit anamnese en onderzoek)?
- Wordt een duidelijke differentiaaldiagnose gegeven en is deze goed beargumenteerd?
- Is duidelijk gemaakt waarom aanvullend onderzoek werd aangevraagd en met welke vraagstelling?
- Zijn de relevante laboratorium gegevens en uitslagen van hulponderzoeken vermeld (met normaal waarden)?
- Is de medische gedachten gang in het beloop van de ziekte duidelijk weergegeven?
- Is het medisch handelen goed beargumenteerd en worden alternatieve (therapie) mogelijkheden besproken?

Beschouwing (40%)
- Wordt in de beschouwing teruggekoppeld naar de in de ziektegeschiedenis genoemde bijzonderheden en de eventueel opgestelde differentiaaldiagnose?
- Is beschreven wat de beperkingen kunnen zijn van de gebruikte onderzoeksmethoden (indien van toepassing)?
- Zijn patiënten casus en literatuurgegevens geïntegreerd tot een harmonieus geheel?
- Hebben de geciteerde literatuurgegevens betrekking o de bijzonderheden van de besproken patiënt (niet: algemene citaten uit tekstboeken of literatuur)
- Is er sprake van reflectie op het eigen medisch handelen?
- Is er sprake van een les of moraal in het verhaal en wordt deze expliciet vermeld en goed beargumenteerd (samenvatting)?
- Worden betekenis en consequenties van ziekte/behandeling voor de patiënt toegelicht?

Vorm (10%)
Zijn tabellen en figuren adequaat en van juiste legenda voorzien?
- Is het taalgebruik precies en helder (niet teveelafkortingen en jargon)
- Is het verslag goed leesbaar, goed verzorgd en zonder taalfouten?
- Zijn referenties relevant en van voldoende kwaliteit?
- Zijn referenties correct weergegeven in te tekst en in de referentie lijst?

In de beschouwing dienen ziektegeschiedenis en literatuur duidelijk met elkaar verweven te worden. Terugkoppeling naar de casus is mede van belang om betekenis en consequenties voor de patiënt aan te geven. De klinische les is bedoeld om een les te leren uit de casuïstiek en te reflecteren op het medisch handelen.

Becijfering
Indien een klinische les met een onvoldoende lager dan 5.50 maar hoger dan 5.20 wordt beoordeeld wordt de examinator geconsulteerd.

Ingeval van een onvoldoende beoordeling dient de student met het commentaar van de beoordelaar de klinische les te herschrijven. Een klinische les kan maximaal twee keer herschreven worden. De derde versie van de les kan maximaal met een 6 beoordeeld worden. Indien de derde versie van de klinische les weer als onvoldoende wordt beoordeeld moet een nieuwe klinische les met een nieuwe patiënten casus geschreven worden. Bij een negatieve beoordeling van de praktijkstage en positieve beoordeling van de klinische les blijft de laatste beoordeling staan.

Prijs voor beste klinische les
Ieder jaar wordt door Medische Alumnivereniging Antonius Deusing een prijs uitgereikt voor de beste klinische les van dat jaar. Deze prijs heet de Prof. Rein Zwierstra prijs. Iedere M3-student die hoger dan een 8.5 haalt op zijn/haar klinische les, komt in aanmerking voor deze prijs. Meer informatie hierover vind je via deze link.