Afstuderen

Inlever- en afstudeerdata:
Rondom het afstuderen zijn er vier data van belang:
- De buldatering is de dag dat het laatste studieonderdeel ingeleverd is
- De beoordelingsdatum is de dag waarop de beoordeling vast staat
- De dag waarop je bij studentbalie een kopie van je bul voor BIG-registratie op kunt halen, max. 30 werkdagen na de buldatering.
- De buluitreiking, waarop de bul feestelijk uitgereikt wordt.

Afhankelijk van de volgorde waarin je het M3-jaar doorlopen hebt is het laatste studieonderdeel je semi-arts stage, je stage wetenschap of je laatste voortgangstoets.

Semi-arts stage: alle beoordelingen moeten ingevuld zijn aan het einde van de stage. De klinische les mag al eerder worden ingeleverd. Nadat alles is ingeleverd volgt de beoordelingstermijn van max. 20 werkdagen. Wanneer de semi-arts stage het laatste studieonderdeel is, moet je bij inlevering van het laatste studieonderdeel(klinische les en/of verzamelstaat) ook een aanvraag Masterbul inleveren en via Studielink een verzoek tot uitschrijving doen met als reden afstuderen. Je hoeft en moet niet op het resultaat van de beoordeling te wachten.

Stage wetenschap: de dag waarop de student zijn verslag mag inleveren is 20 weken na de officiële start van de stage wetenschap zoals in de stage aanvraag is vastgelegd. Als de student het verslag zowel schriftelijk als digitaal heeft ingeleverd én de beoordeling van de begeleider binnen is wordt de nakijkprocedure gestart (max. 20 werkdagen). De buldatering is de dag waarop alles aanwezig is bij de studentbalie geneeskunde.

Kennisprogressie M3: indien KP M3 het laatste studieonderdeel is om te voldoen aan de eisen van het masterexamen dan geldt het afleggen van de laatste VGT die tot een voldoende beoordeling op KP M3 leidt als datum buldatering. De uitslag van die voortgangstoets is max. 30 werkdagen na het afleggen van de toets bekend.

Uitschrijven
Zodra je weet dat je laatste studieonderdeel voldoende beoordeeld is kun je je uitschrijven via www.studielink.nl. Dit heeft als voordeel dat je het voor de rest van het jaar je betaalde collegegeld terug kunt krijgen. Je krijgt vanaf het moment dat je niet meer staat ingeschreven 1/12 van het collegegeld terug voor elke resterende maand van het studiejaar. Je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het examen (datering van de bul) is behaald. Meer informatie hierover is te vinden via Study Info.

OV-abonnement
Heb je je uitgeschreven, dan heb je geen recht meer op het studentenreisproduct op je OV-chipkaart. Je moet dit zelf stopzetten bij een automaat. Zet het studentenreisproduct stop vóór of uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen reisrecht meer hebt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de OV-chipkaart. De chipkaart zelf mag je natuurlijk houden. Als je het abonnement vergeet stop te zetten dan volgt hier een boete op van €97,- per halve maand. De eerste helft van de maand loopt daarbij tot en met de 15e van de maand.