Toetsing

Het gehele jaar M2 bestaat uit (minimaal) tien coschappen. Bij aanvang van elk coschap dien je leerdoelen te formuleren. Tijdens het coschap ontvang je in ieder geval de volgende beoordelingen: praktijkbeoordeling (2x) en logboekbeoordeling (2x). Daarnaast dien je acht 6Steps te maken in je M2-jaar. Aan het eind van elk coschap ontvang je een eindbeoordeling waarbij gekeken wordt naar de leerdoelen en in hoeverre je jezelf daarin ontwikkeld hebt. Tevens krijg je op dat moment te horen of je ‘not on track’ of ‘on track’ bent. De beoordelaar vinkt alleen een vakje aan en geeft géén cijfer. Wanneer je drie coschappen gevolgd hebt, stuur je een formulier naar de affiliatiecoördinator die bepaalt of je een O(nvoldoende) of G(oed) krijgt. Bij deze beoordeling wordt uitgegaan van de ingevulde formulieren, dus het is belangrijk dat dit uitgebreid en goed gebeurt. Wanneer je alle coschappen gevolgd hebt, heb je uiteindelijk drie beoordelingen ontvangen.