Portfolio

Scorion
Gedurende de gehele master wordt gebruik gemaakt van Scorion. Dit is een programma waarin je alle beoordelingen dient te verzamelen. Uitleg over het gebruik hiervan zal in de loop van het jaar aan bod komen. Naast beoordelingsformulieren wordt Scorion ook gebruikt om bestanden te uploaden ter vervanging van het portfolio horende bij Professionele Ontwikkeling. De precieze invulling hiervan verschilt echter per affiliatie.

PICO/CAT
In jaar M2 is bekwaamheid III, Omgaan Met Wetenschap, ingebed in de lijn Professionele Ontwikkeling. Hiervoor moet je als coassistent twee keer een zogenaamde PICO-CAT presenteren waarin 'evidence based medicine' gekoppeld wordt aan de directe zorg voor de patiënt. Je kunt zelf kiezen tijdens welk coschap je deze PICO’s wilt geven, je moet dit wel overleggen met de afdeling om een geschikt moment en beoordeling te plannen. Het onderwerp van de PICO moet je van te voren overleggen met je beoogd beoordelaar, kom dus met een duidelijk afgebakende klinische vraag die je aan de hand van literatuur wilt oplossen.

Hier vind je uitleg over hoe je het maken van een PICO het beste kunt aanpakken. Deze handleiding is gebaseerd op informatie van onze faculteit. Vaak geven affiliaties zelf ook voorlichting over het maken van een PICO, dit is per affiliatie verschillend. TIP: zoek een onderwerp aan de hand van de COCHRANE database, hier vindt je systematische reviews per onderwerp en dit scheelt een hoop zoekwerk naar losse artikelen!

Belangrijk om te weten bij het maken van een PICO is het feit dat je een van de twee PICO’s moet laten beoordelen door de faculteit. Deze moet je mailen naar prof. dr. Gert J. ter Horst (g.j.ter.horst@umcg.nl), deze beoordeling voeg je vervolgens bij je portfolio onder mijn documenten - mijn mappen - PICO aan het eind van M2.

In de Nestorcourse Masteropleiding M2/M3 - Portfolio, vind je aanvullende informatie van de faculteit.

LAREB melding
Het maken van een melding over een (bijzondere) bijwerking van een medicijn is een verplicht onderdeel van het portfolio in M2. De bedoeling is dat je als je coassistent je ogen open houdt voor bijzondere bijwerkingen die nog niet zijn beschreven in het farmacotherapeutisch kompas. Van deze bijwerking maak je dan een online melding bij het LAREB, dit kan hier.

Het maken van de melding wijst zich voor de rest vanzelf. Houdt er rekening mee dat er per melding ook daadwerkelijk terugkoppeling wordt gegeven en er wellicht kan worden gevraagd om extra (anonieme) informatie. Wees dus volledig in jouw melding en vul het serieus in!

De bevestiging van de melding kun je opslaan in de portfolio onder Mijn Documenten - Mijn Mappen - Larebmelding.