Algemene informatie

Algemeen
Deventer, misschien ben je er nog nooit geweest maar je hebt er vast al van gehoord! Iedereen die hier voor het eerst komt valt voor dit pittoreske stadje aan de IJssel én voor het spiksplinter nieuwe Deventer Ziekenhuis, al sinds 1964 een affiliatie van Groningen en hiermee de oudste. Meer dan 1000 studenten hebben hier hun co-schappen gelopen. 
Het Deventer Ziekenhuis (DZ) ligt aan de rand van Deventer en is vanuit alle co-huizen niet verder dan 10 minuten fietsen. Het is een centrum voor topklinische zorg en een centrum waar je eventueel jouw opleiding tot specialist kunt volgen. In Deventer lopen 50 M2-ers en ongeveer 20 M3-ers hun coschappen. Zoals gezegd zitten wij in een nieuw ziekenhuis dat van alle gemakken is voorzien, zo hebben wij  onder andere een gezellige co-kamer en een dakterras!

Voor meer informatie over coschappen lopen in het Deventer Ziekenhuis verwijzen we je graag naar onze eigen site. Hierop is alles te vinden wat je wil weten en in het geval je nog meer wil weten zijn er natuurlijk contactgegevens beschikbaar

Coschappen
In Deventer werken wij niet met pakketten dus je kunt alle mogelijke combinaties maken die je wilt! Je loopt in principe 10 coschappen, een 11e coschap is in overleg meestal ook mogelijk. Naast de evaluaties uit Groningen evalueren wij de coschappen ook zelf. De feedback die hieruit voortkomt bespreken we met de betreffende vakgroep. Zo werken coassistenten en specialisten ieder jaar samen aan de verbetering van de coschappen! Bij veel coschappen kun je meedraaien in de diensten, dit wordt vaak als leuk en leerzaam ervaren.

Voor een compleet overzicht van de co-schappen die mogelijk zijn in het Deventer Ziekenhuis ga je op de site naar het kopje ‘Co-assistenten’ en vervolgens naar ‘Co-schappen’. 

Activiteiten
Je hoeft je hier in Deventer niet te vervelen want er zijn veel commissies die regelmatig activiteiten organiseren waar je aan mee kunt doen! Zo hebben wij maandelijks een borrel, maandelijks een klaverjasborrel en wordt er wekelijks samen georganiseerd gesport (oa voetbal, hockey en tennis).

Allereerst is er de co-raad, een 5 man sterke commissie die het contact onderhoudt met de affiliatie en de faculteit in Groningen. Tevens houden zij een oogje in het zeil bij de verschillende commissies, voeren de evaluatiegesprekken en organiseren borrels. Daarnaast is er een sportcommissie die o.a. het ski- en zeilweekend organiseert, een benefietdinercommissie, co-outcommissie, onderwijscommissie en kerstcommissie. 

Voor een compleet overzicht kijk je op de site onder ‘Co-assistenten’ naar het artikel ‘Commissies'.

Huisvesting
De co-huizen van Deventer zijn al decennia lang een begrip onder co-assistenten en specialisten. Bijna iedere coassistent woont in een co-huis. Erg gezellig! De Stichting Studenten Huisvesting (SSH), een commissie voor en door coassistenten, doet haar best iedere coassistent (die dat wil) in een van de co-huizen te plaatsen.

Voor de complete informatie over de procedures, de huurvoorwaarden en opgave kijk je op de site naar ‘Wonen in Deventer’.