M2

Op deze website kun je meer informatie vinden over M2. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Study info

Na je Masteropleiding 1 (M1) stroom je automatisch door naar je Masteropleiding 2 (M2), je begint dan met je seniorco-schappen. Tijdens deze seniorco-schappen ontwikkel je de bekwaamheden verder en leer je deze te integreren tot de vakbekwaamheid van de basisarts. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid tot voorbereiding op het toekomstige beroepsprofiel. Het M2-jaar wordt in de affiliatieziekenhuizen buiten Groningen gelopen. Gedurende je hele M2-jaar blijf je verbonden aan dezelfde affiliatie. 

Binnen de verschillende stages zal een vast deel voor onderwijs gereserveerd worden. Op de woensdagmiddag is er verplicht onderwijs. Daarin hebben net zoals in M1 reflectie en onderwijs een plaats. In M2 zal de inhoud echter meer discipilinegericht zijn. Je taken zullen als co-assistent steeds omvangrijker worden en je zal meer zelfstandig werken onder de supervisie van een arts. De stages kunnen in principe in alle aan de faculteit verbonden affiliatieziekenhuizen plaatsvinden. De inhoud en omvang van de stages, het onderwijs en de toetsing worden in het curriculum vastgelegd. Ieder coschap wordt na afloop elektronisch geëvalueerd.

Stageprogramma en verplichte coschappen
Een M2-jaar bestaat uit tien reguliere coschappen met een duur van vier weken. 

Het stageprogramma wordt in overleg met het affiliatiebureau vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de in M1 gelopen klinische stages. In M2 dient in ieder geval één coschap op de afdeling algemene interne geneeskunde of op een aan interne geneeskunde gerelateerde afdeling te worden gelopen (cardiologie, longgeneeskunde, maag-darm-leverziekten) en één coschap op de afdeling algemene chirurgie of op een aan chirurgie gerelateerde afdeling (vaatchirurgie, orthopedie, plastische chirurgie). Verplichte coschappen in M2 zijn huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Indien je in M1 geen psychiatrie of kindergeneeskunde hebt gehad, zijn deze ook verplicht. Eén regulier coschap kan in een ondersteunende discipline (radiologie, nucleaire geneeskunde, pathologie en medische microbiologie) gelopen worden. Wanneer je nog extra coschappen wilt lopen kan dit zover dit mogelijk is bij de desbetreffende affiliatie. Echter, voor deze extra coschappen gelden ook de examenregels. Dat betekent dat als je een onvoldoende hebt voor het coschap, het elfde of twaalfde coschap overgedaan moet worden.  


Buitenlandmogelijkheden
Verder bestaat er de mogelijkheid om een regulier coschap in het buitenland te lopen. Informatie hierover is te vinden op Study Info. Als je vragen hebt over een buitenland stage kan je contact opnemen met de International Office, de contactgegevens staan op Study Info.

Voor verdere informatie over M2 verwijzen we je door naar de Kaders M2.