Indeling

Er zijn per jaar 8 instroommomenten. In het Onderwijsbureau van het Onderwijsinstituut wordt bepaald wie op welke datum instroomt.

Informatieavond
Elke winter wordt een informatieavond over de master geneeskunde georganiseerd. De indeling van de junior coassistentschappen staat hierbij op de agenda. De student is in de gelegenheid vragen van tevoren te mailen die tijdens de informatieavond behandeld zullen worden. Ook is er ter plekke gelegenheid voor het stellen van vragen. Na de informatieavond wordt via Nestor een formulier verspreid waarop u uw voorkeur voor een startdatum van de junior coassistentschappen kunt aangeven. Dit formulier dient door een ieder, die in het volgende academische jaar wil starten, te worden ingevuld.

Loting en ruiling
Tijdens de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het opgegeven moment van voorkeur, ook wordt de motivatie ter harte genomen. Desondanks kan het voorkomen dat de student op geen van de instroommomenten van voorkeur geplaatst kan worden. Bij overaanmelding wordt onder gelijke geschiktheid en motivatie anoniem geloot. Bij de indeling zijn alle studenten en studentgeledingen gelijk behandeld. Publicatie van de indeling vindt plaats via Nestor, de publicatie is altijd onder voorbehoud. Via Nestor bestaat tevens de mogelijkheid te ruilen via een ruilbeurs. Ook kun je dit natuurlijk proberen via je eigen netwerk of via één van de Facebookgroepen.