MD/PhD

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op de MD/PhD website

Wat is het MD/PhD-traject? 
Het MD/PhD-traject is een uitdagend en efficiënt programma, waarbij de opleiding tot arts gecombineerd wordt met een promotieonderzoek. Studenten wordt de kans geboden tegelijkertijd hun studie alsook een promotieonderzoek af te ronden.

Voor wie is het bedoeld?
Het MD/PhD-traject is bedoeld voor gemotiveerde en getalenteerde studenten geneeskunde, die zich in het (medisch-) wetenschappelijk onderzoek willen bekwamen. Daarbij ambiëren zij een carrière als klinisch arts dan wel specialist én onderzoeker.

Waarom is het traject aantrekkelijk? 
Het MD/PhD-traject maakt het mogelijk naast de studie een promotietraject te doorlopen. Een normaal promotieonderzoek duurt drie tot vier jaar. Binnen dit traject kost het promotietraject minder tijd (twee jaar extra bovenop de normale studieduur). Het succesvol doorlopen van een MD/PhD-traject vergroot de kansen op een succesvolle wetenschappelijke carrière.

Hoe is het traject opgebouwd? 
Het MD/PhD-traject is opgebouwd uit een gecombineerd traject van de co-assistentschappen (junior-, senior- en differentiatie co-assistentschappen) en een periode van twee extra jaren (medisch-) wetenschappelijk onderzoek. Het MD/PhD-traject kan op diverse manieren worden doorlopen en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit.

Wat valt er mee te bereiken?
Het MD/PhD-traject maakt het mogelijk binnen acht jaar zowel de studie geneeskunde als een promotietraject af te ronden.

Meer informatie…
Meer informatie en de selectieprocedure vind je op de website van de Junior Scientific Masterclass onder het kopje MD/PhD. Ben je geïnteresseerd? Dan is het raadzaam om na het lezen van de website een afspraak te maken via het secretariaat van de JSM voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden. Je kan ook een kijkje nemen op MD/PhD website.