FAQ

De Frequently Asked Questions (FAQ) van het Onderwijsinstituut is hier te vinden. Ook heeft de Commissie Semi-arts en Onderzoeksstage een korte FAQ over M3 gemaakt:

Vraag: Ben je vrij tijdens de kerstvakantie als je bezig bent met je stage wetenschap? 
Antwoord: Officieel heb je geen vrij tijdens de stage wetenschap en moet het gaan om 20 achtereenvolgende weken. Echter in praktijk is het gangbaar dat je met kerst en oud en nieuw gewoon vrij bent. Je begeleiders zijn waarschijnlijk ook niet aanwezig. Daarom is het prettig om de stage wetenschap niet te strak te plannen rondom andere onderwijs verplichtingen. Je mag er namelijk 26 weken over doen om je verslag van je stage wetenschap in te leveren. Er zijn ook een aantal studenten die afspreken om ook nog een week vakantie in te plannen tijdens de stage. Vaak kom je hier wel uit met je begeleiders.

Vraag: Hoe zit het precies met het aantal voortgangstoetsen dat je moet maken bijvoorbeeld in verband met een periode in het buitenland. 
Antwoord: Dit kan je terugvinden op nestor onder kennisprogressie – algemeen – procedures. Het gaat om het totaal aantal voortgangstoetsen dat je maakt. Je moet er 24 maken, tenzij je een vrijstelling hebt gekregen (bijvoorbeeld omdat je naar het buitenland bent geweest).

Vraag: Als je eerst je deelstage en daarna pas je rompstage doet, hoe werkt het dan precies met opdrachten/planning bijeenkomsten met begeleiders van je semi-arts stage? 
Antwoord:  Er zijn voor deze vorm stage geen duidelijke richtlijnen. Als je bij je aanvraag ook in deze volgorde aan hebt gegeven zijn ze hier ook van op de hoogte. Het belangrijkste is dat je alle beoordelingen binnen hebt en alle opdrachten hebt gemaakt. Dat de volgorde dan niet helemaal klopt is dan logisch, en dit kun je (eventueel) ook uitleggen. De opdrachten (voorafgaand aan)/van je deelstage en de beoordelingen van je deelstage doe je dan eerst, en later vul je de opdrachten en beoordelingen van je rompstage in. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, mocht je het niet zeker weten kun je altijd even contact opnemen met het onderwijsbureau, kijken op studielink of mailen met SASgeneeskunde@umcg.nl.    

Vraag: Als je je deelstage in het buitenland doet, krijg je dan een engels logboekje? 
Antwoord: Ja. Zo niet, dan moet je dit aangeven bij de faculteit/studentbureau/affiliatiebaas.

Vraag: In welke ziekenhuizen kan je allemaal je semi-arts Kindergeneeskunde kunt doen? 
Antwoord: Je kan in elk ziekenhuis je semi-arts kindergeneeskunde doen. Het enige probleem is dat het een erg populair coschap is, waardoor er lange wachttijden voor zijn. In Zwolle moet je zelfs solliciteren voor een plek op de kinder als semi-arts. Indien het niet lukt om een stage plek binnen de regio Noord Nederland te vinden mag je ook opzoek naar een locatie buiten Noord Nederland. Eventueel kan hij je ook hiermee verder helpen. 
In de studiegids staat een link naar het aanbod in de regio met daarbij stagebeschrijvingen! 

Vraag: Wat moet ik doen als ik een semi-arts stage wil organiseren buiten het OOR? 
Antwoord: Voor een semi-artsstage buiten de OOR moet je goedkeuring krijgen van de examinator, dr. L.J.G. Veehof (l.j.g.veehof@umcg.nl). Dat moet voordat je de daadwerkelijke aanvraag indient, dus ruim meer dan 6 weken voor de gewenste startdatum. In principe wordt goedkeuring gegeven op inhoudelijke / carrière-technische redenen, en als je een uitgewerkt plan hebt. 'Sociale' redenen leggen over het algemeen weinig gewicht in de schaal. Overweeg daarom om in je voorstel de nadruk te leggen op een specifieke deskundigheid of (sub)specialisatie van je gewenste vakgroep of begeleider (ongeacht of je daar daadwerkelijk de focus wilt leggen). Dan kun je een overtuigend verhaal schrijven waarom je juist dáárheen moet om dát te leren.

Heb je alsnog een vraag over de masterfase? Mail dan naar bestuur@panacea.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat je vraag zo snel mogelijk wordt beantwoord.