Neurologie

Bedrijf
Afdeling Neurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Neurologie/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Afdeling Neurologie, Kinderneurologie en Klinische neurofysiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen

Algemeen:
Neurologie is een specialisme dat zich nog continu ontwikkelt. Of het nu gaat om het ophelderen van pathofysiologische mechanismen van neurologische aandoeningen, de ontwikkeling van diagnostische mogelijkheden of het verbeteren van de uiteindelijke behandeling van patiënten: ons vak staat niet stil en we zijn er ook nog lang niet. Het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van de neuroloog, natuurlijk in nauwe samenwerking met diverse andere specialismen zoals radiologie, neurochirurgie, intensive care, reumatologie en genetica, wordt alleen maar groter. Een mooi voorbeeld hiervan is de behandeling van patiënten met een herseninfarct, waarbij de behandeling in pakweg 15 jaar enorm is veranderd en de uitkomst van patiënten evident is verbeterd. Het werk van de neuroloog (in opleiding) speelt zich daarnaast in het hele ziekenhuis af: op de eigen afdeling en polikliniek, maar juist ook op de afdelingen van andere specialismen, de intensive care en spoedeisende hulp speelt de neuroloog een actieve en belangrijke rol. Tot slot is het zenuwstelsel natuurlijk een enorm interessant en veelomvattend orgaansysteem dat zijn gelijke niet kent.

We hebben ons als afdeling Neurologie toegelegd op een aantal aandachtsgebieden (wat betreft klinische activiteiten en/of wetenschappelijk onderzoek): neurovasculair, neurotraumatologie, bewegingsstoornissen (onder andere de ziekte van Parkinson), neuro-oncologie en cognitieve stoornissen. Maar niettemin werken er ook neurologen met individuele aandachtsgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van neuromusculaire ziektes en multiple sclerose (binnen MS Centrum Noord-Nederland) . Ook zijn er meerdere kinderneurologen werkzaam die specifiek de neurologische zorg voor kinderen op zich nemen. Een deel van de aanvullende diagnostiek wordt door de afdeling zelf verricht, hiervoor is de klinische neurofysiologie (KNF) verantwoordelijk: denk hierbij aan elektro-encefalografie (EEG), elektromyografie (EMG), echo-onderzoek van bloedvaten, zenuwen en spieren en de hoog technische intra-operatieve neuromonitoring.  

Aanbod voor studenten:
Er is heel veel mogelijk op de afdeling Neurologie, onder meer wat betreft wetenschappelijke projecten: we hebben veel ervaring met het begeleiden van studenten tijdens JSM- en MD-PhD-projecten en gedurende hun stage wetenschap (M3). Daarnaast bezoeken veel studenten onze afdeling voor allerhande klinische stages (meeloopdagen, coschappen, semiarts stages). Maar ook voor extra activiteiten, buiten het reguliere curriculum om, nodigen wij jullie van harte uit om contact op te nemen. Houd ook de JSM-website in de gaten, want hierop zetten we regelmatig interessante onderzoeksprojecten!

Contactpersonen:
Bachelorfase: dr. B. Jacobs, neuroloog – b.jacobs@umcg.nl
Masterfase coschappen: dr. P. Vroomen, neuroloog – c.a.j.vroomen@umcg.nl
(Masterfase) wetenschappelijk onderzoek: prof. dr. M. de Koning-Tijssen, neuroloog – m.a.j.de.koning-tijssen@umcg.nl
Semiarts stage: dr. B. de Jong, neuroloog – b.m.de.jong@umcg.nl

Voor alle overige vragen: dr. B. Jacobs, neuroloog – b.jacobs@umcg.nl