Keel-, Neus-, Oorheelkunde

Bedrijf
Afdeling Keel-, Neus-, Oorheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Keel_Neus_en_Oorheelkunde_KNO/Paginas/default.aspx

Omschrijving

Algemene informatie:
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) is een dynamisch, gevarieerd en uitdagend vak. KNO is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en ziekten vanaf de schedelbasis tot aan de sleutelbeenderen. Wij houden ons dan ook met aandoeningen van de hals- en speekselklieren, slikstoornissen, stemstoornissen, aandoeningen van het oor, neus en de schedelbasis. Wij zijn duidelijk onderdeel van een universitair ziekenhuis. We leveren de tertiaire zorg voor de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en het Noordwesten van de provincie Overijssel. KNO heeft als speciaal aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van tumoren in het hoofd- halsgebied, schedelbasischirurgie, cochleaire implantaten, been verankerde gehoorapparaten en oorschelp reconstructies. We werken vaak multidisciplinair en zijn actief in de diverse MDO’s. Ook maakt het Universitair Audiologisch Centrum Groningen deel uit van de afdeling KNO.

We zijn actief in het onderwijs van zowel bachelor als master studenten geneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek heeft een hoge prioriteit binnen de afdeling KNO. Er zijn diverse onderzoekslijnen. Om een paar langlopende te noemen: Frailty en hoofdhals carcinomen, Imaging en hoofdhals tumoren, Tinnitus en been verankerde gehoorapparaten.

We zijn een relatief kleine afdeling met een goede sfeer. Zowel staf als arts- assistenten zijn laagdrempelig toegankelijk. Coassistenten en studenten ervaren onze afdeling als een veilige, prettige en uitdagende omgeving.

Aanbod voor studenten:
Voor de bachelor student biedt de afdeling KNO-heelkunde de mogelijkheid van een keuzeproject persoonlijke profilering. Gedurende 2 weken bestaat de mogelijkheid je als student te oriënteren en verdiepen in het deelspecialisme hoofdhals oncologie. Neem voor informatie hierover contact op met de onderwijscoördinator.

In het eerste masterjaar bestaat de mogelijkheid gedurende 6 weken stage te lopen op de afdeling KNO-heelkunde. Indeling vindt plaats op het onderwijssecretariaat van de afdeling chirurgie. Tijdens het coschap ligt de nadruk op consult voering. Je zal afwisselend worden ingedeeld op de polikliniek, de verpleegafdeling en het operatiecomplex.

Op de afdeling KNO-heelkunde wordt de semi-arts stage ingevuld als een klinische stage op de verpleegafdeling gedurende 14 weken. Als semi-arts voer je zelfstandig patiëntenzorg uit op de verpleegafdeling onder supervisie van de zaalarts en de zaalsupervisor. Onder supervisie zal de semi-arts alle voorkomende werkzaamheden rondom deze patiënten verrichten. Denk hierbij aan het opnemen van patiënten, presenteren van patiënten tijdens besprekingen en tijdens de visite, wondverzorging, ontslagbrieven schrijven enzovoort. 

In jaar 3 van de masteropleiding, of in bepaalde gevallen voorafgaand aan de junior coassistentschappen, is het mogelijk gedurende 20 weken wetenschappelijk onderzoek te verrichtingen naar een zelfgekozen aspect binnen de KNO-heelkunde. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd op basis van een van tevoren goedgekeurde aanvraag, welke de student in overleg met de begeleiders maakt.

Als je onderzoek wilt doen naast je studie zijn daar diverse mogelijkheden voor binnen de afdeling KNO-heelkunde, al naar gelang je interesse en tijd die je erin kan stoppen. We proberen een actuele lijst te presenteren op jsmgroningen.nl. Buiten deze lijst om zijn er veelal nog meer mogelijkheden. Contact daarvoor de onderwijscoördinator.

Contact: 
Stuur een mail naar onderwijscoördinator op de afdeling KNO-heelkunde is dr. J. Wedman, j.wedman@umcg.nl