Allergologie

Bedrijf
Afdeling Allergologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Type
Specialismen
Locatie
Groningen
Branche / Vakgebied
Studenten
Vereiste taal
Nederlands
Website
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Allergologie/Paginas/allergologie_home.aspx

Omschrijving

Omschrijving

Algemene informatie:
De afdeling allergologie is onderdeel van de interne geneeskunde. Binnen de afdeling wordt zorg verleend aan patiënten met allergische aandoeningen. Hieronder vallen patiënten met anafylaxie, het atopiesyndroom (allergisch astma, hooikoorts, eczeem), voedselallergie, insectengifallergie, geneesmiddelenallergie, allergische huidaandoeningen, urticaria en angioedeem. Er worden met name veel patiënten gezien met anafylactische reacties.

De afdeling heeft een erkend Expertisecentrum voor Mastocytose. Voor deze groep patiënten vervult het UMCG een landelijke centrumfunctie. De research binnen de afdeling is vooral gericht op anafylaxie (waarbij insectengifallergie en mastocytose speerpunten zijn) en angioedeem. 

De werkzaamheden vinden vooral poliklinisch plaats, waarbij op het functiecentrum allergologie onderzoek en behandeling plaatsvindt. Het onderzoek bestaat uit diverse testen zoals huidtesten,  longfunctietesten, en provocatieonderzoek met voedsel, geneesmiddelen en insectensteken  Behandelingen die op het functiecentrum worden gegeven zijn immunotherapie voor insectenallergenen en inhalatieallergenen. Sommige behandeling worden op het dagcentrum verricht. Een voorbeeld hiervan is desensitisatiebehandeling bij patiënten die anafylactisch hebben gereageerd op medicatie maar waarbij ditzelfde medicament levensreddend kan zijn in de behandeling van kanker

Aanbod voor studenten:
Voor belangstellende studenten is het mogelijk om:
- Mee te lopen met een spreekuur . Afhankelijk van je interesse kun je kijken welk spreekuur het leerzaamst is voor jou (antibiotica allergie, insectenallergie, atopie, mastocytose, etc). Je mag zelfstandig patiënten zien onder zorgvuldige supervisie. 
- Te participeren in wetenschappelijk onderzoek: er zijn veel verschillende mogelijkheden. Zie hiervoor ook de JSM-site, maar je kunt ook direct contact opnemen.
- Een semi-arts stage (20 weken) te volgen, dan wel een specialisatiefase hierin (met die kanttekening dat 6 weken in de praktijk te kort is, en verlenging zich beter leent tot het zelfstandig vervolgen van patiënten).

Contact:
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
- Dr. J.N.G. Oude Elberink, j.n.g.oude.elberink@umcg.nl.