Verschuiving bestuursjaar M.F.V. Panacea

Lieve allemaal,

Zoals jullie waarschijnlijk weten zal het curriculum van de studie Geneeskunde er vanaf volgend collegejaar anders uit zien. In de eerste maanden van semester 3.2 zullen vanaf dat moment tentamens afgenomen worden. Deze verandering gaat helaas gepaard met gevolgen voor de M.F.V. Panacea. Het bestuursjaar van de onze vereniging start namelijk ook in semester 3.2 (februari). Het feit dat er tentamens afgenomen zullen worden in die periode zal een negatieve invloed hebben op het animo voor het doen van een bestuursjaar. Mede om deze reden is het bestuur van plan om de start van het bestuursjaar te verschuiven naar het begin van het academisch jaar. Een bijkomend voordeel aan de start van het bestuursjaar in deze periode is het feit dat bestuurders collegegeldvrij kunnen besturen. Het collegegeld wordt hen kwijtgescholden door de universiteit vanwege hun bestuursfunctie. 

Uit een denktank met oud-bestuurders is gebleken dat een interim bestuur de beste optie is om deze verschuiving te realiseren. Het interim bestuur zou dan van 1 februari 2021 tot halverwege september 2021 in functie zijn. Zij zullen de vereniging draaiende houden in deze overgangsperiode. Het verenigingsjaar zal niet komen te lijden onder deze verandering. Iedereen kan dezelfde onderwijs-, carrière- en ontspanningsevenementen verwachten. Mocht je vragen hebben over deze verandering of ben je geïnteresseerd in een functie als interim bestuurder? Neem dan gerust contact op met ons!

Liefs,
BP’20