Algemene Leden Vergadering

Lieve leden,

Op donderdag 27 januari is de Algemene Ledenvergadering (ALV)! Tijdens deze ALV zal het 35ste bestuur van de M.F.V. Panacea het afgelopen half jaar toelichten.

Net als de vorige ALV, zal deze ALV online plaatsvinden. De stukken van de ALV komen 5 werkdagen voor de ALV online. 

Op donderdag 27 september ben je vanaf 18.45 uur welkom in de meeting en de ALV zal beginnen om 19.00 uur. Later aansluiten bij de vergadering is ook mogelijk. Schrijf je in voor de ALV zodat je de link voor de meeting kan ontvangen! Als je samen met anderen de ALV gaat bijwonen, is het de bedoeling dat iedereen zich individueel inschrijft en ook apart aanmeldt in de meeting, zodat we een goed beeld krijgen van hoeveel mensen de ALV bijwonen. 

Tot 27 januari!

Liefs,
BP’35

------------------

Dear members,

On January 27th, the General Members Assembly will take place. During this GMA, the 35th board of the M.F.V. Panacea present the past half year.

Like the previous GMA, this GMA will take place online. The documents of the GMA can be found online 5 working days before the GMA. You are welcome in the meeting on Thursday January 27  from 6.45 pm and the GMM will start at 7 pm. It is also possible to join the meeting later.

Sign up for the GMA so you can receive the link for the meeting! If you are going to attend the ALV together with others, everyone should registers individually and also join the meeting seperately, so that we get a good idea of ​​how many people are attending the ALV.

See you on the 27th of January!

Love, BP'35