Het 32ste Symposium der M.F.V. Panacea

 

Op donderdag 14 maart zal het 32ste Symposium der M.F.V. Panacea plaatsvinden, met als thema:
'Future of Medicine: Endless possibilities or crossing boundaries?'. 
Deze dag zal in het teken staan van de toekomst van de geneeskunde met plenaire sprekers, workshops en een goed verzorgde lunch. We zullen afsluiten met een vrijblijvende, gezellige borrel in het Pakhuis. 

Het programma is als volgt:

10:00 - 10:30 Na-inschrijving en ontvangst
10:30 - 10:40 Opening door commissie
10.40 - 11:20 Plenaire sessie 1 door Christian Hammer
11:20 – 12:00 Plenaire sessie 2 
12:00 - 12:50 Lunchpauze met informatiemarkt
13:00 - 13:45 Workshopronde 1
13:55 - 14:40 Workshopronde 2
14:40 – 15:05 Koffiepauze met informatiemarkt
15:15 – 16:00 Workshopronde 3
16:10 - 16:45 Plenaire Sessie 3 
16:45 - 16:55 Afsluiting
17:00 - ... Borrel

De inhoud van de verschillende pakketten zijn onderstaand weergegeven. Daarna staat er per pakket een omschrijving van de workshops. Let op: hoe eerder je jezelf inschrijft hoe groter de kans dat je ingedeeld wordt bij het pakket van je eerste keuze!

Workshopoverzicht
Let op: we kunnen niet garanderen dat je in het pakket van je voorkeur ingedeeld wordt! De indeling hoor je op de dag zelf. Verder zul je op de dag zelf drie workshops volgen. Onderstaande beschrijvingen bevatten soms meer dan drie workshops per pakket. Je zult dan dus bij drie daarvan ingedeeld worden.

Pakket A

Wanneer een arts een uitgevoerde euthanasie meldt..

Tijdens deze workshop zal u alles te horen krijgen over de procedures van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie en zullen we hierover discussiëren. In Nederland is euthanasie niet strafbaar wanneer de arts handelt volgens de specifieke zorgvuldigheidseisen. Wat zijn deze zorgvuldigheidseisen? Hoe wordt beoordeeld of een geval voldoet aan deze eisen? Welke vragen worden er gesteld? De workshop zal gegeven worden door dr. Janet Raat, medisch socioloog en ethicus. Ze is lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Virtual Reality (VR) therapie bij mentale gezondheidsproblemen

De afgelopen 10 jaar, is VR ontwikkeld als een mentale gezondheidsinterventie, maar er wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Tijdens deze workshop zullen Chris en Bart u een kijkje in de wereld van VR laten nemen en zullen nieuwe gezondheidsinterventies omtrent VR bediscussieerd worden. Zij zullen u voorbeelden geven van de VR-interventies waar zij in het UMCG mee werken. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om VR zelf te ervaren!

Het oplichten van tumoren

Walter's gebied van expertise is erg breed, waaronder cardiologie en radionuclide therapie. Naast dat hij PET scans en andere nucleaire geneeskunde modaliteiten kan lezen, is hij gecertificeerd in het opsporen van contrast CT- en MRI-scans van de lever . Daarnaast behandelt hij patiënten d.m.v. radionuclide therapie. Tijdens deze workshop zult u meer leren over de recente ontwikkelen op het gebied van zowel beeldvorming als radionuclide therapie en de toepassingen ervan in de toekomst.

Pakket B

3D-prothese


Olga is een handtherapeut in het UMCG. Ze is lid van een multidisciplinair team, welke patiënten ziet na een amputatie van hun bovenste extremiteit of patiënten met een congenital arm deformiteit. Een deel van hun werk is het adviseren en trainen van dagelijkse activiteiten met een armprothese. Door technische en digitale innovaties heeft de handprothese zich de afgelopen 10 jaar erg snel ontwikkeld. In deze workshop zal u kennis maken met verschillende soorten armprotheses en trainingstechnieken. Bovendien kunt u de protheses zelf uitproberen!

Thuisvaccinatie OF UWV


Thuisvaccinatie.nl is de enige organisatie in Nederland die vaccinaties thuis aanbiedt, zowel 's nachts als in de weekenden. Het bedrijf bestaat uit 50 doctoren met elk hun eigen achtergrond. Tegenwoordig reizen mensen veel vaker en verder ten opzichte van in het verleden. Velen van hen gaan nog steeds ongevaccineerd op vakantie. Welke risico's lopen zij, welke ziekten komen zij tegen en welke voorzorgsmaatregelen kunnen zijn nemen? Tijdens deze workshop zult u kennismaken met de prachtige wereld van de 'geneeskunde van het reizen'!

Leefstijl en kanker

De incidentie van kanker neemt steeds meer toe. Gelukkig dragen verbeterde behandelingen en vroegere diagnoses bij aan een toegenomen overleving en levensverwachting bij kankerpatiënten. De behandeling van kanker kan veel bijwerkingen geven zoals vermoeidheid, afgenomen spierkracht, cardiovasculaire ziekten en secundaire maligniteiten. Veranderingen in leefstijl, waaronder meer fysieke activiteit, afname van sedentair gedrag, stoppen met roken en een gezond dieet kunnen effectieve strategieën zijn voor het verlichten van de bijwerkingen na behandeling van patiënten met kanker. Bovendien is er bewijs dat tot 50% van de kanker diagnoses toe te schrijven is aan een ongezonde leefstijl. In deze workshop zullen we ons focussen op zowel de relatie tussen leefstijl en preventie van kanker als op de behandeling gerelateerde bijwerkingen.

Pakket C (Engels)

Nuclear medicine (Engels)


Nucleaire geneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met het verval van radioactieve isotopen voor de diagnostiek en behandeling van bepaalde ziekten. De ontwikkelingen op dit vakgebied gaan razendsnel. Aan de basis hiervan liggen nieuwe radioactieve stoffen, snelle computers, software en apparatuur met hoge nauwkeurigheid. Tijdens deze workshop zal je dan ook van alles leren over de recente ontwikkelingen van beeldvormende diagnostiek en behandeling op het gebied van nucleaire geneeskunde.

Deep brain stimulation (Engels)
 
Deep brain stimulation is een neurochirurgische procedure die gebruikt wordt om bepaalde bewegingsstoornissen die medicatie-resistent zijn, zoals Parkinson of dystonie, te behandelen met elektrische pulsen. Bij deze behandeling worden elektroden chirurgisch in de hersenen geplaatst onder begeleiding van 3D beeldvorming. In deze workshop zal je deze 3D technieken te zien krijgen die door de chirurgen worden gebruikt vooraf aan en na de operatie. Deze workshop zal georganiseerd worden met hulp van het 3D-LAB van het UMCG.

Age simulation suit (Engels)

Wat als eindeloze mogelijkheden niet meer wenselijk zijn?
Over de toekomst van de gezondheidszorg. Ondanks de inspanningen van “healthy ageing” zal iedereen ouder worden. Wat betekent dat? Hoe voelt dat? Probeer het zelf. In deze workshop kun je ervaren hoe het voelt om een oud persoon te zijn. En we bespreken enkele aspecten in de gezondheidszorg die daarmee gepaard gaan.

Pakket D

Stamceltherapie

Rob is Professor Radiotherapie en zijn focus ligt op de bijwerkingen van radiotherapie op normale weefsels. Samen met zijn team onderzoekt hij onder andere de potentie van stamceltherapie om door straling veroorzaakte bijwerkingen op normaal weefsel te verbeteren. Momenteel onderzoekt hij de mogelijkheid van volwassen stam- en tumorcellen, afkomstig van patiënten, als weefsel dat lijkt op organen, om personalized-medicine te ontwikkelen en de stralingsgeïnduceerde bijwerkingen op normaal weefsel te bestuderen. In deze workshop zult u meer te weten komen over al deze onderwerpen.

Alternatieve geneeskunde, "Eet bewust voor meer energie en vitaliteit"
De workshop heet: “Eet bewust voor meer energie en vitaliteit”.
Ik laat je tijdens deze workshop zien wat je kunt eten om meer energie te krijgen en welke supplementen je kunt toevoegen. Ook zullen andere “energievreters”belicht worden en kun je kennismaken met een van de therapieën die stress verminderen.

Gegevens uitwisselen in deze moderne tijd, een persoonlijk verhaal van een patiënt

In deze workshop vertelt een MS-patiënt op indrukwekkende wijze hoe frustrerend het is dat er stapels informatie over je beschikbaar zijn, zonder dat je erbij kan komen.
Er wordt vanuit het patiëntenperspectief bekeken hoe belangrijk het voor iemand is dat je zelf beslissingen kan maken omtrent je gegevens.
Hierbij gaat het niet alleen over gegevens op medisch gebied, maar ook op het gebied van zorg, ondersteuning, lifestyle en voeding.