Denktank Internationalisering Panacea

Graag nodigen wij je uit voor de brainstorm over internationalisering van de Medische Faculteitsvereniging Panacea op 15-05-2018 van 13:00 uur tot 15:00 uur. Graag lichten we de inhoud en het doel van de brainstorm even toe. 
Binnen de M.F.V. Panacea wordt erg hard gewerkt aan internationalisering. Het doel hiervan is om de grote groep internationale leden die de M.F.V. Panacea rijk is te betrekken bij de vereniging. Graag zien wij dat de internationale student op dezelfde manier betrokken is bij onze vereniging als de Nederlandse student.
Wij zijn van mening dat om dit te bereiken, het niet noodzakelijk is dat de M.F.V. Panacea een volledig Engelstalige vereniging zal worden. In onze visie is het juist een groot voordeel voor internationale studenten om bij onze vereniging de Nederlandse taal mee te krijgen. Wel begrijpen we dat het plaatsnemen in een (veelal Nederlandstalige) commissie een grote stap kan zijn. Juist dit is een van de onderwerpen waarover we graag met u nadenken.
Panacea wil graag haar internationale leden meer betrekken en meer thuis te laten voelen binnen de vereniging, maar over hoe we dit gaan bewerkstelligen willen we graag met u brainstormen. Voor de brainstormsessie worden mensen met verschillende achtergronden uitgenodigd, met hopelijk veel verschillende meningen, visies en opvattingen omtrent internationalisering. Hierbij kunt je denken aan actieve leden van Panacea (zowel Nederlandse als internationale), studenten van de Engelstalige learning communities, medewerkers van het onderwijsinstituut en verschillende docenten van zowel de bachelor als de master geneeskunde.
Samen zullen we tijdens de brainstorm allereerst inzicht geven in de huidige stand van zaken omtrent Panacea en Internationale leden, daarna bespreken waar eventueel meer aandacht aan geschonken kan worden en waar behoefte aan is en op welke manier we dit kunnen gaan bereiken.
Wij hopen dat je enthousiast bent en met ons deze brainstorm aan wilt gaan.Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar bestuur@panacea.nl.
De precieze locatie op de medische faculteit zullen we later bekend maken.