Lustrum VI: 30ste Symposium der M.F.V. PanaceaWat: Lustrum Symposium 2017, ook voor internationale studenten!
Wanneer: 9 februari 2016 van 10:00 tot 17.15 met aansluitend een borrel in het Pakhuis
Waar: UMCG
Kosten: €4,-  voor leden & €5,- voor niet-leden (lunch, borrel en goodiebag inbegrepen)

Het Lustrum komt er al bijna aan en daarbij ook het 30ste Symposium! Dit jaar zal het gaan om zintuigen en hersenen! De titel luidt dan ook: Explore your senses; Perception is everything. Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in neurowetenschappen? Dan is deze dag zeker iets voor jou! Zo niet, dan is de dag nog steeds iets voor jou; we gaan namelijk zowel apart in op alle zintuigen tijdens de workshops, als de plenaire sessies.

De dag zal gevuld worden met allerlei workshops die te maken hebben met het thema; een workshop met KNGF geleidehonden: hoe is het om te leven met een hulphond? Er wordt tegenwoordig behandeld met behulp van een Virtual Reality bril; hoe is dat om dat mee te maken? Hoe kunnen we blinde mensen braille laten lezen en zo onderwijzen? Hoe kan deep brain stimulation er voor zorgen dat de symptomen van bijvoorbeeld Parkinson verdwijnen? Er komt een arts spreken over verslaving en wat dat nu eigenlijk is. Er wordt gesproken over pijn, want in hoeverre is pijn nou te beschrijven? Heb je ook wel eens nagedacht hoe het is om met een zichtbeperking aan de universiteit te studeren? En hoe zorgt verdoving er eigenlijk voor dat je tijdens een operatie geen pijn voelt? Geen zorgen, op al deze vragen krijg je antwoord tijdens het Symposium 2017! 

Daarnaast hebben we fantastische sprekers; ten eerste Mark Mieras, die heeft meegewerkt aan programma’s van BNN! Hij kan antwoord geven op de vraag waarom mensen elkaar aantrekkelijk vinden in de liefde en wat zintuigen hiermee te maken hebben. Herman Kingma, onze eigen vertigo expert, legt uit waarom het evenwichtsorgaan de levens van miljoenen mensen verpest. Hij gaat in op onverklaarbare duizelingen en aanvallen van misselijkheid, oftewel defecten aan het evenwichtsorgaan. Niemand minder dan Janniko Georgiadis, sectiehoofd anatomie en hersenonderzoeker over seksueel gedrag, zal de dag aan elkaar praten en zorgen voor interessant vervolg van begin tot einde! We hebben voor deze dag voor een heerlijke lunch gezorgd en na een magische afsluiting begint onze borrel voor als je weer toe bent aan een hapje en drankje om de dag na te bespreken!

Wil je het jaar goed beginnen en in de Lustrumweek meer leren over de zintuigen en de hersenen? Schrijf je dan 17:30 in op maandag 9 januari 2017 via www.panacea.nl!

______________________________________________________________________________________________________

Workshopoverzicht
Let op: we kunnen niet garanderen dat je in het pakket van je voorkeur ingedeeld wordt! De indeling hoor je op de dag zelf. Verder zul je op de dag zelf drie workshops volgen. Onderstaande beschrijvingen bevatten soms meer dan drie workshops per pakket. Je zult dan dus bij drie daarvan ingedeeld worden.

Workshoppakket A

KNGF Geleidehonden
KNGF Geleidehonden is de oudste, grootste en meest bekende geleidehondenschool van Nederland. Wij zijn expert op het gebied van hond en handicap en zijn van geboorte tot pensioen betrokken bij de geleidehond. Ons doel is zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. We doen onderzoek naar de effecten van onze honden, nemen nieuwe technologische hulpmiddelen onder de loep en bekijken of we andere typen honden kunnen inzetten voor een belangrijke taak. Op 9 februari zal Hans Dekker, ambassadeur van KNGF Geleidehonden, samen met zijn blindengeleidehond Missy naar het UMCG komen. Hij zal vanuit zijn eigen ervaringen vertellen hoe het is om te leven met een visuele beperking en hoe zijn blindengeleidehond Missy hem hierbij kan helpen in het dagelijks leven. Website: www.geleidehond.nl

Oogchirurgie
Zicht is het meest belangrijke zintuig. De retina geeft informatie door aan de hersenen via de nervus opticus met een snelheid van ongeveer 10 Megabit per seconde. De visuele cortex kan deze informatie omzetten naar een 3D representatie van de wereld om ons heen. Een visuele beperking kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Gelukkig kunnen veel oogaandoeningen succesvol behandeld worden met medicijnen of een operatie.
Deze workshop is een interactieve lezing over oogchirurgie van oogarts Remco Stoutenbeek. Eerst zal de basis van de ooganatamotie worden behandeld. Daarnaast worden drie soorten operaties besproken: corneatransplantaties, pterygium excisies en cataractoperaties. Hierbij worden korte videoclips van de ingrepen getoond en zullen de studenten nadenken over de chirurgische aanpak, nodige voorzorgsmaatregelen en mogelijke valkuilen. Aan het einde van de workshop zullen de studenten een indruk hebben gekregen van de specifieke uitdagingen van oogchirurgie.

Doof zijn en gebarentaal
De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een taal die je kunt leren zoals elke andere taal. Het grote verschil is dat je bij deze taal niet je oren nodig hebt, maar je ogen. Ook gebruik je niet je stem om duidelijk te maken wat je ‘zegt’, maar je handen en de rest van je lichaam. Je leert de taal door met mensen om te gaan die de taal gebruiken, maar ook door cursussen te volgen, bijvoorbeeld de Kentalis basismodule DOORBRAAK .
Tijdens de workshop gaan we het hebben over Doof zijn. Wat houdt het in om Doof te zijn? Hoe communiceren Doven en de doof-blinden? Natuurlijk gaan we ook een aantal gebaren oefenen, bijvoorbeeld de begroetingen: ‘hoe gaat het?’ of het gebaar voor “Groningen”. De workshops worden gegeven door een Dove docente Nederlandse Gebarentaal die werkt bij de Kentalis Academie, Linda Koning.

Virtual Reality
Tegenwoordig is Virtual Reality (VR) overal. Zo krijg je een gratis VR head-mounted display bij een telefoonabonnement en heeft zelfs een supermarktketen een dinosaurus VR app gelanceerd. In de laatste 10 jaar heeft VR zich ook ontwikkelt binnen de gezondheidszorg. Snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe VR projecten tonen aan dat VR een belangrijke bijdrage kan leveren aan het onderzoek naar en de behandeling van de mentale gezondheid.

Tijdens de workshop zul je geïntroduceerd worden met VR, zullen nieuwe toepassingen van VR voor de (mentale) gezondheid besproken worden en zullen we jullie de VR methodes die in het UMCG worden gebruikt worden laten zien. Bovendien zal je de mogelijkheid krijgen om deze VR zelf te ervaren.

Workshoppakket B

Taal in het leven van een blinde (aanstaande) student

Wanneer je je als "ziende" aanstaande student gaat oriënteren op een studie zijn er diverse mogelijkheden om aan informatie te komen. Maar hoe kan je als blinde aankomende student al die folders lezen? En als je je studie hebt gekozen, hoe lees je dan de boeken? Hoe maak je de tentamens en hoe maak je afspraken met je medestudenten? Kun je als blinde overweg met internet en social media?
In deze workshop verdiepen we ons in de studieloopbaan van een blinde student. Deze student zal tijdens de workshop aanwezig zijn om vanuit zijn eigen ervaringen te vertellen over de (on)mogelijkheden in zijn school- en studieleven.
Alle stappen van de basisschool tot aan de master zullen worden besproken, inclusief het leren van een taal via braille. Een laptop is essentieel in het leven van een blinde leerling/student. De spraak en braille op een laptop maakt heel veel mogelijk. Ook smartphones zijn tegenwoordig haast onmisbaar in het leven van een blinde student. In de workshop leer je meer over het belang hiervan.

Benigne paroxismale positie duizeligheid (BPPD)
Duizeligheid is een zeer frequent voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. De differentiaaldiagnose is groot te noemen. Nader onderzoek door de internist, neuroloog of de KNO-arts is regelmatig gewenst. Benigne paroxismale positie duizeligheid (BPPD) is een veel voorkomende vorm van duizeligheid welke goed te behandelen is, mits de behandelaar natuurlijk aan de diagnose denkt! Tijdens deze workshop zal dieper worden ingegaan op de ontstaanswijze en achtergrond van deze aandoening. Tevens zal een patiënt met de verdenking op deze aandoening geïnterviewd worden en zal de diagnostiek en behandeling van deze aandoening worden gepresenteerd en eventueel door de deelnemers aan de workshop worden uitgevoerd

Developmental Coordination Disorders (DCD) en het brein
Jessika van Hoorn is als kinderrevalidatie-arts werkzaam in het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord in het UMCG. Haar expertisegebied is het diagnosticeren en behandelen van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen. Over de etiologie is nog veel onduidelijkheid. Kinderen waarbij de motorische ontwikkeling trager verloopt dan bij leeftijdgenoten vertonen wel vaak minor neurologische disfuncties. Er is zeker een vermoedelijke link tussen het ontstaan van DCD en de hersenen. In deze workshop zal deze link worden besproken en zal duidelijk worden hoe de hersenen het verloop van de ziektes beïnvloeden. Verder zal ook besproken welke andere lichaamsfuncties en zintuigen aangedaan zijn in deze coördinatiestoornissen. Daarnaast zal zij ook vertellen wat kinderrevalidatie inhoudt bij kinderen met motorische, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen. Hierover heeft ze al eerder lezingen gegeven binnen het UMCG.

Workshoppakket C

Sensorische Informatieverwerking (SI) bij EstaSI

Sensorische Informatieverwerking (SI) is de samenwerking tussen je waarnemingen en je handelingen die daarop volgen. Iedereen krijgt dagelijks te maken met Sensorische Informatieverwerking. Het verschilt per persoon hoe deze informatieverwerking verloopt, maar juist hoe dit verloopt is in de zorg erg belangrijk voor het welbevinden van bijvoorbeeld patiënten.
EstaSI biedt verschillende cursussen aan om patiënten te leren observeren en analyseren, om deze gegevens vervolgens om te zetten in een adequaat behandelplan.
De workshop zal worden gegeven door Cor Reusen. Hij werkte als fysiotherapeut met mensen met een verstandelijke beperking toen hij in aanraking kwam met de Sensorische Informatieverwerking. Na een cursus over de beleving van cliënten, betekenis kunnen geven aan hun gedrag en begrijpen waarom bepaalde behandelingen wel en niet goed aansluiten is hij zich vooral gaan richten op cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en cliënten met een ernstige meervoudige beperking. Toen deze cursussen zouden verdwijnen hebben Cor Reusen en Esther Fleurbaay deze door EstaSI in stand gehouden.

Braille
150 jaar geleden konden blinden geen teksten lezen. De man die dit heeft veranderd is Louis Braille, die op driejarige leeftijd blind werd door een ongeval. Hij vond het verkeerd dat men blinde kinderen in het onderwijs behandelde als ziende kinderen. Voelen is iets anders dan zien.
Tijdens een lezing kwam hij in contact met Charles Barbier de la Serre, een artillerie officier van het Franse leger, die een puntenschrift had ontworpen waarmee soldaten stil en zonder licht met elkaar konden communiceren. De stroken werden met de vingers afgetast en zodoende “gelezen”. Op basis van dit schrift heeft Louis Braille een nieuw leessysteem voor blinden ontwikkeld, het “puntenschrift” dat in 1824 gereed kwam.
In deze 40 minuten durende workshop maak je kennis met het brailleschrift. We behandelen kort de historie van braille waarna je zult voelen hoe het is om te lezen zonder te zien. Ook zal geoefend worden met het lezen en schrijven van braille. De workshop wordt gegeven door Nynke Sietsche Lettinga, Ergotherapeut Koninklijke Visio.

Hersenzenuwen testen bij het Klinisch TrainingsCentrum
Hersenzenuwen zijn de zenuwen die rechtstreeks vanuit de hersenen en hersenstam ontspringen. Het menselijk lichaam heeft 12 paar hersenzenuwen die voornamelijk de gebieden van het hoofd en de nek aansturen. De hersenzenuwen bevatten zowel motorische als sensorische zenuwen. Bij goed uitgebreid neurologisch onderzoek hoort ook het onderzoek van alle hersenzenuwen. Via een aantal non-invasieve technieken kun je ze gemakkelijk testen. Met deze onderzoeken kan bovendien verschillende pathologie aangetoond worden. Zo kan er aangetoond worden of er perifeer of centraal letsel van de n. facialis (hersenzenuw 7) is, maar kan er ook onderzocht worden of bepaalde functies van de hersenstam nog werken, zoals de pupilreflex. In deze workshop leer je alle 12 de hersenzenuwen testen en zul je je achteraf al een echte dokter voelen.

Workshoppakket D

Gehoor en gehoorverlies
Alleen al in Nederland zijn zo’n 1,5 miljoen mensen slechthorend. Vroeg of laat krijgt bijna iedereen ermee te maken. Wist u dat mensen hun eerste bezoek aan een audicien gemiddeld zeven jaar uitstellen?
Tijdens  deze workshop wordt  uitgelegd hoe het gehoor werkt, hoe slechthorendheid ontstaat en wat de symptomen zijn. Gehoorverlies kan verschillende oorzaken hebben. Veroudering is een veel voorkomende oorzaak, maar lawaai, medicijnen, oorontsteking en aandoeningen als Tinnitus en de ziekte van Menière kunnen ook voor gehoorverlies zorgen. Bij gehoorverlies maken we bovendien onderscheid tussen geluid dat niet goed binnen komt en geluid dat niet goed wordt waargenomen.
Er bestaan verschillende gehoortesten om de oorzaak en de ernst van de slechthorendheid te bepalen. Het is hierbij belangrijk om te bepalen waar de fout zit in het traject tussen het opvangen van geluiden in de oorschelp en de sensatie en verwerking van deze geluidsprikkels in de hersenen.

Anesthesie: “Waaaahhh, ben ik er nog?”
Een maffe ervaring… Door elkaar geschud, draaien, een soort van dof gevoel in je kop. Heb ik nou gekotst? Of misschien ga ik dat zo wel doen?? Wat is die lucht toch,… benzine? Hee, wat gaat die gast met dat ding doen? Waarom praten ze wel, maar hoor ik niks? Of zie ik het niet goed? Mn ribben doen zeer. Ahhhhh….
In deze workshop zullen je zintuigen geraakt worden. Zijn het de middelen die je krijgt? Was het gewoon een droom? Maar waarom voel ik me dan zo ontzettend…

Syndromen geassocieerd met zicht en gehoorverlies
Permanent verlies van zicht en gehoor is een van de meest beangstigende situaties die je je kan voorstellen. Doofblindheid kan op elke leeftijd voorkomen en beïnvloedt sociale interacties, de mobiliteit en de toegang tot informatie. Er is veel ondersteuning nodig.
Congentiale doofblindheid treedt op voor, tijdens of kort na de geboorte, onder andere door het Rubella syndroom, CHARGE syndroom of vroeggeboorte. Verworven doofblindheid treedt op later in het leven en wordt in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door het syndroom van Usher. Doofblindheid treedt het vaakst op latere leeftijd op door veroudering.
In de workshop zullen we het hebben over doofblindheid aan de hand van de differentiaal diagnose, zorg en ethiek. The workshop zal worden gegeven door Mijke Worm, psycholoog bij Bartimeus expertise centrum voor doofblindheid, en door Nicole Lo-A-Njoe-Kort. Zij is huisarts en heeft zelf last van doofblindheid door het syndroom van Usher.

Workshoppakket E: ENGELS

Ervaar hoe het is om slechtziend te zijn

Heb je je ooit afgevraagd wat het betekent om slechtziend te zijn? Wil je beter begrijpen welke problemen mensen met slechtziendheid ervaren? Soms probeert men dat met foto’s (zie plaatje) of filmpjes duidelijk te maken. Dat soort materiaal geeft maar zeer beperkt inzicht. Deze workshop geeft je de gelegenheid om het zo echt mogelijk te ervaren, met behulp van enkele van de meest realistische simulaties – gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten – die er momenteel bestaan. We doen dit met behulp van een oogbewegingsmeter. We simuleren enkele van de meest voorkomende problemen: macula degeneratie, glaucoom (tunnelzicht), en hemianopsie (halfzijdige uitval).
Deze workshop zal worden gegeven door drs. Joana Carvalho en drs. Birte Gestefeld. Joana Carvalho doet onderzoek naar de neurologische mechanismen onderliggend aan het process van ‘filling-in’. Birte Gestefeld onderzoekt hoe verschillen in kijkgedrag van gezonde deelnemers en glaucoom patiënten gebruikt kunnen worden om gezichtsvelddefecten te diagnosticeren.

Pijn: een gevoel of ervaring?
Door: Prof. Dr. G.J. Groen, anesthesioloog. Wat is pijn eigenlijk? Natuurlijk kennen we pijn allemaal, het is een onaangenaam gevoel. Pijn kan door verschillende prikkels worden opgewekt, bijvoorbeeld door hitte of kou of door verwonding van weefsels. Er zijn verschillende soorten pijn: stekende pijn, brandende pijn en zeurende pijn. Daarnaast kan de pijn constant aanwezig zijn of juist in vlagen opkomen en weer verdwijnen. Deze pijn wordt bovendien door iedereen anders ervaren, waardoor pijn een heel subjectief verschijnsel is. Nu weet je wat pijn is. Maar hier begint het werk van een pijnarts pas. Want als je weet om wat voor pijn het gaat, sta je voor de volgende uitdaging: hoe kunnen we deze pijn verhelpen?
In deze interactieve workshop zullen de studenten de inhoud van de workshop zelf bepalen. Dus is er iets wat jij altijd al hebt willen weten over pijn? Grijp dan nu je kans!
Dus… C6 of C7?

Visuele illusies: waarom je ziet wat je ziet
Wat hebben de Toren van Pisa, Einstein, een dolfijn, Marylin Monroe, een auto en George Clooney met elkaar en met jouw brein te maken?
Naast een antwoord geven op deze vraag, zal ik in deze workshop veel leuke, verrassende en onthutsende voorbeelden geven van percepties waarbij je brein je voor de gek houdt: oftewel visuele illusies. Ook zullen we een tipje van de sluier oplichten van het antwoord op de vraag waarom ons brein ons juist datgene laat zien wat we zien. Tot slot wordt de mogelijkheid geven om een draak van een illusie te maken.
Deze workshop zal worden gegeven door Hinke Halbersma, een PhD studente aan het Laboratorium voor Experimentele Oogheelkunde van het UMCG. Tijdens haar PhD doet zij voornamelijk onderzoek naar breinplasticiteit gerelateerd aan hemianopsie, blindheid van de helft van een gezichtsveld.

Een meerkoet in mijn oog
Henk Wolf kreeg in april 2015 een meerkoet in zijn gezicht. Het rechteroog werd daarbij doorboord, met netvliesloslating als gevolg. De ooglens moest bij de hersteloperatie worden verwijderd en de terugkeer van enig zicht werd uitgesloten. In deze periode traden bij de patiënt hallucinaties en verstoorde waarnemingen op. Hij begon een revalidatietraject bij Visio in Haren.
Na een paar weken merkte de patiënt dat hij weer iets begon te zien. Het netvlies begon zich te herplaatsen. Met een externe lens werd na anderhalf jaar een herstel van de visus tot 0.3 bewerkstelligd. In deze periode traden nieuwe verstoorde waarnemingen op.
Wolf heeft zijn ervaringen beschreven in het boek 'Een meerkoet in mijn oog', dat de basis vormt voor deze workshop, waarin hij vanuit het patiëntperspectief de diverse waarnemingsstoringen en het herstel van zijn oog onder de aandacht brengt.

Workshoppakket F: ENGELS

Oogchirurgie
Zicht is het meest belangrijke zintuig. De retina geeft informatie door aan de hersenen via de nervus opticus met een snelheid van ongeveer 10 Megabit per seconde. De visuele cortex kan deze informatie omzetten naar een 3D representatie van de wereld om ons heen. Een visuele beperking kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven. Gelukkig kunnen veel oogaandoeningen succesvol behandeld worden met medicijnen of een operatie.
Deze workshop is een interactieve lezing over oogchirurgie van oogarts Remco Stoutenbeek. Eerst zal de basis van de ooganatamotie worden behandeld. Daarnaast worden drie soorten operaties besproken: corneatransplantaties, pterygium excisies en cataractoperaties. Hierbij worden korte videoclips van de ingrepen getoond en zullen de studenten nadenken over de chirurgische aanpak, nodige voorzorgsmaatregelen en mogelijke valkuilen. Aan het einde van de workshop zullen de studenten een indruk hebben gekregen van de specifieke uitdagingen van oogchirurgie.

Pijn: een illusie?
In deze workshop zullen we verschillende sensaties, en de beïnvloeding ervan, demonstreren. Omdat we “naïeve” individuen nodig hebben, zullen we nog geen details geven.
Nociceptie: De nociceptieve en non-nociceptieve sensatie is te testen met het scherpe of stompe uiteinde van een naald. Kunnen we deze nociceptie moduleren?
Stimulatie met warmte: Studenten leggen hun wijsvinger op een steeds warmer wordende plaats, waarbij zij deze weghalen als ze hem te heet vinden worden. Dit wordt gedaan met en zonder een zwakke elektrische stimulatie. Zal dit de contacttijd beïnvloeden?
Rubberen hand illusie: Studenten zitten aan een tafel, waarbij de rechter arm uit het zicht wordt gelegd en wordt “vervangen” door een kunsthand die op dezelfde manier wordt aangeraakt als de verborgen hand. Uiteindelijk zal het voelen alsof de kunsthand onderdeel is van de student.
Elektrische schokken: We zullen de nervus ulnaris kleine schokjes om de kleine handspieren te laten samentrekken. Deze schokjes kunnen als pijnlijk worden ervaren. Kunnen we dit gevoel moduleren?

Deep Brain Stimulation
Deep Brain Stimulation (DBS) is een neurologische procedure waarbij elektroden diep geplaatst zijn in het brein. De elektroden zijn verbonden met een neurostimulator die elektrische pulsen uitzendt naar bepaalde targets in het brein. DBS wordt gebruikt voor meerdere aandoeningen zoals bewegingsstoornissen als Parkinson, dystonie en essentiele tremor. M.J. Staal introduceerde in Groningen. Nu gebruiken meerdere specialisatie DBS en is het een onderzoeksveld binnen het medisch centrum Groningen.
In deze workshop zullen deelnemers worden geïntroduceerd worden in DPS van een neurologisch perspectief. Huidige en toekomstige indicaties zullen besproken worden zowel als operatieve principes en eventuele complicaties. Tot slot, onderzoek projecten zullen naar voren worden gehaald en hopelijk worden studenten aangezet om zich actief in te zetten voor eventuele participatie aan zo’n onderzoek.

Hersenzenuwen testen met het Klinisch Trainings Centrum
Hersenzenuwen zijn de zenuwen die rechtstreeks vanuit de hersenen en hersenstam ontspringen. Het menselijk lichaam heeft 12 paar hersenzenuwen die voornamelijk de gebieden van het hoofd en de nek aansturen. De hersenzenuwen bevatten zowel motorische als sensorische zenuwen. Bij goed uitgebreid neurologisch onderzoek hoort ook het onderzoek van alle hersenzenuwen. Via een aantal non-invasieve technieken kun je ze gemakkelijk testen. Met deze onderzoeken kan bovendien verschillende pathologie aangetoond worden. Zo kan er aangetoond worden of er perifeer of centraal letsel van de n. facialis (hersenzenuw 7) is, maar kan er ook onderzocht worden of bepaalde functies van de hersenstam nog werken, zoals de pupilreflex. In deze workshop leer je alle 12 de hersenzenuwen testen en zul je je achteraf al een echte dokter voelen.

Wat gebeurt er in de hersenen als je muziek luistert?
Prof. dr. Jan Kuks werkt al voor langere tijd als neuroloog in het UMCG. Hij is een bekende docent in colleges van alle drie de bachelorjaren van de geneeskunde-opleiding in Groningen. Daarnaast is hij ook werkzaam als docent op de Hanzehogeschool Groningen.
Zijn workshop zal zich richten op horen en muziek. Wat gebeurt er in de hersenen als je muziek luistert? Dit is een van de vragen die Prof. dr. Jan Kuks zal beantwoorden. Daarnaast gaat hij ook in op hoe muziek wordt waargenomen en waarom bepaalde soorten muziek voor de een aangenaam kunnen klinken, terwijl anderen zich meer in andere soorten muziek vinden.
En hoe zit het eigenlijk met het waarnemen van muziek in doven en blinden? Hoe ervaren slechthorenden muziek? En zijn muzikale waarnemingen sterker in slechtzienden en blinden? Hier ga je samen met Prof. dr. Jan Kuks achter komen in deze workshop.