Diesreceptie

Het is bijna zover: de Diesreceptie ter ere van de 31ste verjaardag van onze mooie vereniging! De Diesreceptie vindt plaats op woensdag 9 mei van 17.00-19.00 uur in Het Heerenhuis.

Een Diesreceptie gaat gepaard met een aantal gebruiken die enige toelichting behoeven. Zo is het gebruikelijk dat iedere groep genodigden (oude besturen, commissies, zusterverenigingen) een (ludiek) presentje meeneemt voor het huidige bestuur. Bij aankomst op de receptie meld je de aanwezigheid van de groep bij de Pedel (degene die iedereen aankondigt op een receptie). De Pedel zorgt gedurende de avond dat iedereen aan de beurt komt om het meegebrachte presentje aan het bestuur te kunnen overhandigen. Op het moment dat jullie worden aangekondigd, loop je met de groep naar het bestuur en mag je ‘recipiëren’. Dit houdt in dat één iemand van de groep, meestal de voorzitter, een praatje houdt waarin ze felicitaties overbrengen en het cadeautje presenteren aan het bestuur. Vervolgens zal de Voorzitter of een ander bestuurslid jullie bedanken voor het cadeautje en een kleine tegenspeech geven. Gebruikelijk is dat je als groep genoeg drankjes meeneemt voor het bestuur en gehele groep, om na de praatjes gezamenlijk te proosten op onze mooie vereniging. Voor alle genodigden is een aantal drankjes bij het Heerenhuis afgekocht. Voor of na het recipiëren mag je met de groep een stukje schrijven in het gastenboek, zodat later teruggeblikt kan worden op de mooie avond.

We zien je graag op 9 mei!