Commissiesollicitaties

Wil jij graag een commissie doen? Schrijf je dan gauw in en geef je voorkeur op! Je wordt dan vanzelf gebeld door de commissie voor een afspraak!
Voor de volgende commissies zoeken we nieuwe leden:

De Panacea Introductiecommissie: PanIC
De PanIC verzorgt ieder jaar de introductie voor de nieuwe eerstejaars. Deze  commissie bestaat altijd uit zestien eerstejaarsstudenten van het vorige jaar. Tijdens de introductie zorgt de PanIC ervoor dat de nieuwe studenten zich thuis gaan voelen in de faculteit en bij de M.F.V. Panacea.

De Masterraad
De Masterraad is een commissie van Panacea, de medische faculteitsvereniging van het UMC Groningen. De Masterraad is de vertegenwoordiging van de studenten in de masterfase van hun studie Geneeskunde. Wij zetten ons in voor coassistenten van M1 in zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis (MHZ) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, maar ook voor coassistenten in de affiliatie ziekenhuizen tijdens M2 en M3. Voor alle vragen, opmerkingen en klachten over de Masterfase staat de Masterraad paraat.
LET OP: Deze sollicitaties vinden al plaats op 29 november!

De PanEssay* 
De PanEssay is het verenigingsblad van de M.F.V. Panacea, dat vier keer per jaar verschijnt. Ze hebben ook een website, waar allerlei grappige en interessante artikelen op te vinden zijn. Vrijwel alle stukken worden voor en door studenten geschreven. Onderwerpen zijn onder andere Panacea-activiteiten, het onderwijs, de gezondheidszorg en allerlei ingezonden artikelen.
*Je kan de PanEssay naast een andere (Panacea) commissie doen
 

De Tropengeneeskundecommissie: Tropen
Deze commissie organiseert het keuzeproject “Tropengeneeskunde”. Ieder jaar kiezen veel tweede- en derdejaarsstudenten voor verdieping in dit deel van de geneeskunde.

Geneeskunde Olympiade
Geneeskunde Olympiade zoekt nieuwe leden!
Altijd al willen meewerken aan een interfacultair evenement? Dan is de Geneeskunde Olympiade misschien iets voor jou!
Uit elke medische faculteit van Nederland zoeken we iemand die voor komend jaar de Geneeskunde Olympiade wil organiseren. Ben jij dit?