Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Drs. R.M. Bezema
De heer Bezema is sinds 2012 hoofd van het Onderwijsinstituut van het UMCG. In deze functie is hij o.a. verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteitsborging van de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. In de organisatie van het onderwijs, maar zeker ook in het proces van kwaliteitszorg is de samenwerking met de studenten uitgebreid en van groot belang.

Prof. Dr. Borleffs
Prof. Dr. Borleffs was van 2008-2018 prodecaan Onderwijs en Opleiding  binnen het UMCG en hoogleraar medisch onderwijs bij de RUG. Hij studeerde geneeskunde  in Groningen en promoveerde daarna in Leiden  op een onderwerp in de transplantatiegeneeskunde. Van 1987 tot zijn komst naar Groningen was  Prof. Dr. Borleffs internist in Utrecht, waar hij vanaf 2005 ook hoogleraar medisch onderwijs was.   

Prof. Dr. Kallenberg
Momenteel is prof. dr. Kallenberg emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder in de Klinische Immunologie, maar hij is nog volop actief in het medisch gebeuren, o.a. als voorzitter van GIPS-M, de  organisatie die gemotiveerde medische studenten wil begeleiden bij wetenschappelijke stages in topinstituten in het buitenland. Hoe belangrijk hij een medische faculteitsvereniging vindt mag blijken uit het feit dat hij tijdens zijn medische studie in Leiden een jaar in het bestuur heeft gezeten van de M.F.L.S. (Leidse medische studenten faculteitsvereniging).

Prof. Dr. Kuipers
Prof. dr. Kuipers studeerde biologie te Groningen en behaalde ook hier zijn doctoraat. Prof. dr. Kuipers is hoogleraar Kindergeneeskunde en treedt sinds september 2008 op als decaan van de Faculteit der Medische Wetenschapen en als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. Verder is hij een van de initiatiefnemers van de Alliance for Healthy Ageing.

Prof. dr. De Leij
Prof. Dr. De Leij studeerde biologie/biochemie in Groningen en ontving hier in 1979 zijn PhD. In 1986 werd hij assistent professor, in 1992 geassocieerd professor en in 1994 volle professor in de Medische Biologie. Prof. Dr. De Leij was het hoofd van de sectie Medische Biologie van 1998 tot 2010. Van juni 2005 tot en met mei 2015 was hij decaan Onderzoek binnen het UMCG en sinds mei 2009 is hij decaan van de Groninger Graduate Schools. 

Prof. dr. Mourits
Prof. dr. Mourits studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en volgde de opleiding tot Gynaecoloog in Groningen. Prof. Mourits is hoofd van de onderafdeling Gynaecologische Oncologie van het UMCG en hoofdopleider Obstetrie & Gynaecologie van de OOR-NO. Ze is lid van het kernteam van de Learning Community Duurzame Zorg. In haar onderzoek focust ze zich op erfelijke gynaecologische kanker. In september 2014 is ze benoemd tot voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie UMCG.

Dr. E. J. Zonderland
Dr. Zonderland studeert sinds 2002 geneeskunde in Groningen. Met zijn uitzonderlijke prestaties op de rekstok op de Olympische Spelen in 2012 werd hij Olympisch kampioen turnen. In 2013 is dhr. Zonderland benoemd tot Sportman van het Jaar Nederland en in datzelfde jaar is hij bovendien benoemd tot Erelid der M.F.V. Panacea.