UMCG Alzheimerfonds

Het goede doel waar de BeCO dit jaar geld voor ophaalt is het UMCG Alzheimerfonds.
In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. In de komende 25 jaar zal dit getal toenemen. Hierdoor worden steeds meer mensen, direct of indirect, geraakt door dementie.
Er is nog geen genezing voor deze ziekte. In het UMCG worden onderzoeken gedaan om de oorzaak van dementie te vinden, het risico op dementie te laten afnemen, maar ook het
leven dragelijker maken als de diagnose gesteld is. Het UMCG Alzheimerfonds maakt deze onderzoeken mogelijk.